Till innehåll på sidan

Skolkansli

Den här gruppen arbetar med ledningsstöd, avtal och dokumenthantering

Kontakt Funktion

Ledningsstöd
Arbetar främst med skolans ledning samt prefekterna och institutionerna på Campus Valhallavägen.

Besöksadress: Campus Valhallavägen, Teknikringen 30, plan 6

Dokumentsamordnare
Ansvarar för dokumenthanteringen inom hela CBH skolan.
Kontaktperson mellan CBH och UF i frågor som rör W3D3 och arkivering.

Besöksadress: Campus Flemingsberg, Hälsovägen 11C

Avtalskoordinator
Arbetar vid campus Valhallavägen.

Besöksadress: Campus Valhallavägen, Teknikringen 30, plan 6

Ledningsstöd

Besöksadress: Campus Valhallavägen, Teknikringen 30, plan 6

Kvalitetssamordnare

Arbetar vid Valhallavägen.


Besöksadress: Campus Valhallavägen, Teknikringen 30, plan 6

Ledningsstöd

Besöksadress: Campus Valhallavägen, Teknikringen 30, plan 6