Till innehåll på sidan

Skyddsombud på CBH

Arbetsgivaren och anställda samverkar gemensamt för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och skyddsombudet (SKO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans arbetar de för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kontakt Fuktion

Huvudskyddsombud

AlbaNova, SciLifeLab

Huvudskyddsombud

Avd f omgivn.fysiologi + SAPC

  ​

Skyddsombud

Fiber- och Polymertekologi

  ​

Skyddsombud

Skolans kurslaboratorium, Campus Valhallavägen

Skyddsombud

IP

Skyddsombud

Kemiteknik, hus 17

Skyddsombud

SciLifeLab: Alfa 6

Skyddsombud

Gamma 5, SciLifeLab