Till innehåll på sidan

Avdelningschefer

Avdelningschefer på CBH-skolan.

Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem

Kontakt Avdelning
Medicinsk avbildning
Hälsoinformatik och logistik
Strukturell bioteknik
Omgivningsfysiologi
Neuronik
Ergonomi
Grundläggande Naturvetenskap

Institutionen för Proteinvetenskap

Kontakt Avdelning
Nanobioteknologi
Proteinteknik
Systembiologi
Cellulär klinisk proteomik
Affinitetsproteomik
Proteinteknologi
Läkemedelsutveckling

Institutionen för Kemi

Kontakt Avdelning
Glykovetenskap
Organisk kemi
Tillämpad fysikalisk kemi
Yt- och korrosionsvetenskap

Institutionen för Kemiteknik

Kontakt Avdelning
Energiprocesser
Processteknologi
Kärnavfallsteknik

Resursåtervinning

Tillämpad elektrokemi

Institutionen för Fiber- och polymerteknologi

Kontakt Avdelning
Biokompositer
Fiberteknologi
Polymera material
Polymerteknologi
Ytbehandlingsteknik

Träkemi och massateknologi

 Institutionen för Genteknologi

Kontakt

Avdelning

Kontakt för hela institutionen

Institutionen för Ingenjörspedagogik

Kontakt

Avdelning

Kontakt för hela institutionen

Institutionen för Industriell bioteknologi

Kontakt

Avdelning

Kontakt för hela institutionen

 Institutionen för Teoretisk kemi och biologi

Kontakt

Avdelning

Kontakt för hela institutionen