Till innehåll på sidan

Avdelningschefer

Avdelningschefer på CBH-skolan.

Institutionen för Medicinsk teknik och hälsosystem

Kontakt Avdelning
Medicinsk avbildning
Hälsoinformatik och logistik
Omgivningsfysiologi
Neuronik
Ergonomi
Grundläggande Naturvetenskap

Institutionen för Proteinvetenskap

Kontakt Avdelning
Nanobioteknologi
Proteinteknik
Systembiologi
Cellulär klinisk proteomik
Affinitetsproteomik
Proteinteknologi
Läkemedelsutveckling

Institutionen för Kemi

Kontakt Avdelning
Glykovetenskap
Organisk kemi
Tillämpad fysikalisk kemi
Yt- och korrosionsvetenskap
Teoretisk kemi och biologi

Institutionen för Kemiteknik

Kontakt Avdelning
Energiprocesser
Processteknologi
Kärnavfallsteknik
Resursåtervinning
Tillämpad elektrokemi

Institutionen för Fiber- och polymerteknologi

Kontakt Avdelning
Biokompositer
Fiberteknologi
Polymera material
Polymerteknologi
Ytbehandlingsteknik
Träkemi och massateknologi

 Institutionen för Genteknologi

Kontakt

Avdelning

Kontakt för hela institutionen

Institutionen för Ingenjörspedagogik

Kontakt

Avdelning

Kontakt för hela institutionen

Institutionen för Industriell bioteknologi

Kontakt

Avdelning

Kontakt för hela institutionen