Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Direktupphandling av konsult på CBH

Processen för inköp av enstaka konsulter/lärartjänster på CBH skolan.

Kontakta skolans inköpsansvarig ( inkopsansvarig@cbh.kth.se ) för att anmäla ditt behov av att anlita en konsult, följande information behöver anges i din anmälan:

  • Namn (på sökande)
  • Institution/avdelning
  • Uppskattad kostnad
  • Projektnummer som skall belastas
  • Tid (när skall uppdraget utföras)
  • En kortfattad beskrivning av behovet och varför inte en timanställning kan användas
  • Om någon anställd tidigare utfört den här uppgiften

Inköpsansvarig upprättar ett beslutsunderlag samt diarieför detta inköp och det signeras enligt CBH-skolans delegation för signering vid upphandling

Därefter skickar inköpsansvarig beslutet (över 50.000 SEK) till skolans samverkansgrupp. Därefter genomförs en direktupphandling enligt skolans rutiner för direktupphandling .