Till innehåll på sidan

Utlägg utanför tjänsteresa

Övriga utlägg registreras i KTH-RES för ersättning med ett par få undantag.

Varor och tjänster ska alltid köpas via upphandlade leverantörer och betalas via faktura i första hand. Om du själv ändå behöver göra ett utlägg för KTH:s räkning behöver du följa CBH skolans rutiner för inköp och upphandling.

Om du ska göra större inköp rekommenderas FUP-kort i de fall faktura inte är möjligt.

Hur du registrerar utlägg i KTH-RES

1. Först behöver du skapa en så "transaktion". Instruktioner på hur du registrerar utlägget KTH-RES finner du lite längre ner på denna sida: Registrera ditt utlägg i KTH-RES

2. Därefter behöver du skapa en utläggsrapport som du sedan skickar in för attest. Instruktioner med bildstöd på hur du fyller i din utläggsrapport finner du här: Hur du fyller i reseorder/utläggsrapport och här finner du alla manualer och även videomanualer: Manualer KTH-RES

Om du behöver hjälp med att bedöma kategori/typ på ditt utlägg kan du läsa mer här: Utlägg/utläggstyp i KTH-RES  

Utlägg som registreras per blankett

Arbetsmåltider, dvs måltider som inte kan betraktas som intern eller extern representation kan inte registreras i KTH-RES och behöver därför registreras via utläggsblanketten tillsammans med en deltagarlista för förmånsbeskattningen.

En arbetsmåltid är fri kost som inte nyttjas vid intern/extern representation eller intern kurs som tex arbetslunch. Här är en överskådlig bild som hjälp med att definiera måltiden: Schematisk bild över måltider och klassning

Behöver du hjälp eller har frågor? Maila travelexpenses@cbh.kth.se