Till innehåll på sidan

Programansvariga

På skolan finns ett kandidatprogram, tre högskoleingenjörsprogram, fyra civilingenjörsprogram och 15 masterprogram. Skolan arbetar också med civilingenjörsprogrammet i energi och miljö.

Kandidatprogram

Informations- och kommunikationsteknik (TCOMK)

Högskoleingenjörsprogram

Datateknik (TIDAB)

Elektroteknik (TIELA)

Elektronik och datorteknik (TIEDB)

Civilingenjörsprogram

Datateknik (CDATE)

Elektroteknik (CELTE)

Informationsteknik (CINTE)

Medieteknik (CMETE)

Teknisk matematik (CTMAT) (första antagningstermin HT 2020)

Delat programansvar med Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Masterprogram

Datalogi (TCSCM)

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik (TEFRM)

Elkraftteknik (TELPM)

 ICT Innovation och ICT Innovation (gemensamt program - EIT Digital) (TIVNM)

Inbyggda system (TEBSM)

Information och nätverksteknologi (TINNM)

Innovativ energiteknik (TIETM)

Interaktiv medieteknik (TIMTM)

Kommunikationssystem (TCOMM)

Maskininlärning (TMAIM)

Media managment (TMMTM)

Nanoteknik (TNTEM)

Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)

Systemteknik och robotik (TSCRM)

Säkerhet och beräkningar i molnet (SECCLO)

Kontakt för utbildningsfrågor