Skip to main content

Welcome to Södertälje!

Published Jan 16, 2018

Welsomce to Södertälje Science Week January 31th – February 2nd, Kvarnbergagatan 12, Södertälje. Take part in interesting seminars in English, see below! Or just come and join for an After Work at 16 – 18 January 31th – February 1st, you can mingle with friends and colleges, taste the food of the future or e.g. join a workshop with the House of graphics.

Forskning inom hållbar produktionsutveckling vid KTH, ons 31/1 08:00-10:00, sal C36

Frukostseminarium med våra nya professorer vid KTH i Södertälje om forskning inom hållbar produktionsutveckling samt om hur en ny forskningsorganisation vid KTH i Södertälje håller på att formas.

Medverkande: Monica Bellgran och Magnus Wiktorsson. Ingrid Kihlander modererar

8.00 Eko-frukost serveras i lokal C36

8.30 Seminarium

9.30 Avslut och mingel

Mer information och anmälan: https://sscp.se/scienceweek/program/forskning-inom-hallbar-produktionsutveckling-vid-kth/

KTH Lean-seminarium: Helhet & förbättring, för tillväxt & personal, ons 31/1 08.30-12.00, Case-salen

Hur vi framgångsrikt kan skapa bättre samarbeten i både privata och offentliga organisationer genom att klokt använda Leanprinciper och tillhörande metoder. Frukost ingår.

Deltar gör mycket kunniga representanter för bland andra Astra Zeneca, Norrtälje Kommun, Saltå Kvarn och Scania.

Medverkande: Sebastian Rydenfalk, Saltå Kvarn; Rickard Thernström, AstraZeneca; Martin Lyckström, Scania; Ulla-Marie Hellenberg, Norrtälje kommun; Stefan Hollmark, Telge AB; samt Monica Bellgran, Bengt Savén och Johanna Strömgren, KTH.

8.30 MatLust serverar eko-frukost

9.00 Välkommen och info om KTH Leancentrum

9.50 Mingelpaus

10.20 Scania Way – Scanias företagsgemensamma satsning, Lean som kommunal strategi, KTH – Industri – Samhälle: Framtiden för Lean? + Paneldiskussion: Likheter och skillnader i Lean-satsningar och förbättringsledning.

11.55 Summering

Mer information (seminariet är fullbokat) https://sscp.se/scienceweek/program/kth-lean-seminarium-helhet-forbattring/

Digital och fysisk testbädd för produktionslogistik vid KTH, ons 31/1 11.30–13.30, sal C36

I samverkan med bland andra Astra Zeneca och Scania bygger nu KTH upp en digital och fysisk testbädd för morgondagens produktionslogistik. DigiLog-projektet finansierat av Produktion 2030, är ett första steg i den etableringen. KTH-forskare berättar om visioner och planer för att demonstrera framtidens hållbara produktionssystem. Lunch ingår

Medverkande: Magnus Wiktorsson och Jannike Baalsrud Hauge, KTH

Mer information och anmälan: https://sscp.se/scienceweek/program/digital-och-fysisk-testbadd-for-produktionslogistik/

Cyberphysical Systems i logistik och produktion, ons 31/1 14.00–16.00, sal C36

Seminarium om cyber-fysiska system inom i morgondagens materialhantering och produktion. Tekniska specifikationer och systemkomponenter ta upp samt dess olika tillämpningsmöjligheter inom logistik och produktion. Sedan följer en diskussion om hur svenska små och mellanstora företag kan ta del i denna utveckling. Kaffe ingår.

Medverkande: Jannicke Baalsrud Hauge, KTH

Mer information och anmälan: https://sscp.se/scienceweek/program/cyberphysical-systems/

”Va! Finns KTH i Södertälje?” Hör om satsningen. tor 1/2 08.00–09.30, sal C36

Presentation om KTH Södertäljes historia, nutid och framtid: från att KTH etablerades i Södertälje till den satsning som nu sker inklusive reflektion över erfarenheter och lärdomar betydelsefulla för satsningen, samt också en reflektion över framtiden. Frukost ingår.

Medverkande: Jan Wikander, skolchef Industriell Teknik och Management (ITM) och Kristina Palm, prefekt Hållbar produktionsutveckling, ITM, KTH.

Mer information och anmälan: https://sscp.se/scienceweek/program/va-finns-kth-har-i-sodertalje/

Challenges of sustainable production, Thu 1/2 11.00–13.00, room C36

This seminar will concentrate on the challenges, problems and limitations of the currently popular vison of ”sustainable production”. There will be oral presentations (15 min plus 5 min for discussion):

11.00 Challenges of Sustainable Production. – Associate Professor Docent Jouni Korhonen, KTH (chairing the seminar)

11.20 Circular Economy as an Essentially Contested Concept. – Professor Cali Nuur, KTH

11.40 Supply Chain Management and Sustainable Production. Assistant Professor Andreas Feldman, KTH

12.00 The Concept of Resilience in Sustainable Production. Assistant Professor Seyoum Birkie, KTH

12.20 Interactive, mutual, open and engaging discussion on the theme for mutual dialog and leaning.

”Sustainable food”/lunch is served during the meeting.

More information and registration: https://sscp.se/scienceweek/program/challenges-of-sustainable-production/

Halvdagsträning i Lean genom Trampbilsfabriken, tor 1/2 12.30–16.30, Trampbilsfabriken på KTH Leancentrum

Träning i Lean! Identifierar av slöseri, ta fram förbättringsförslag och diskussion om resultatet. Grundläggande metoder och verktyg som till exempel standardiserat arbetssätt, daglig styrning samt förändringsledning tas upp tillsammans med begreppen takt och flöde samt kvalitet och avvikelse.

Medverkande: Johanna Strömgren och Alexander Engström, KTH

Mer information (seminariet är fullbokat): https://sscp.se/scienceweek/program/halvdagstraning-i-lean/

Hållbar utveckling i din organisation, tor 1/2 13.00–16.00, sal C42

Kunskapsworkshop runt hur förändringsprojekt för en hållbar organisation och en ökad arbetstrivsel kan bedrivas; hur produktivitet och kvalitet påverkas; hur lärande, engagemang och innovativitet skapas. Aktiviteten arrangeras av HELIX Competence Centre (där KTH är en av parterna) som är ett flervetenskapligt forskningscenter med fokus på hållbar utveckling i organisationer.

Tentativt program:

‒ Varför och vilken kompetens behövs för förändringsprocesser? Introduktion - Mattias Elg

‒ Vilken betydelse har lärande? - Per-Erik Ellström

‒ Ledarskap för förändringsprocesser - Andreas Wallo

‒ Delaktighetens betydelse för förändringsprocessen - Jörgen Eklund

‒ Genusperspektivet och mångfaldens betydelse för förändringar -Anna Fogelberg

‒ Hur stärka kraften för förnyelse? - Richard Berglund

Mer information och anmälan: https://sscp.se/scienceweek/program/hallbar-utveckling-i-din-organisation/

Industrialisering och uppskalning av nya produkter – från dödens dal till en svensk konkurrensfördel, fre 2/2 08.30–10.00, sal C42

Att gå från prototyp till fullskalig produktion av nya produkter är en stor utmaning för varje företag, oavsett storlek eller bransch. Välkomna till ett frukostseminarium med bl.a. en paneldiskussion där de medverkande alla jobbar med industrialisering från olika perspektiv. Seminariet kommer även kort att beröra pilotprojektet ”PRODUKTIONSÄNGLAR” som bedrivs i samarbete mellan KTH Södertälje, SSCP, IVA och Pharem Biotech (finansierat av P2030/VINNOVA).

Medverkande, bland andra: Hans Olofsson och Pär Mårtensson, Scania; Jessica Bruch, Mälardalens högskola; Elin Vinger Elliot, IVA; Martin Ryen, Pharem Biotech; Jesper Hedberg, GE Healthcare ; Harry Pilt, AstraZeneca; samt Monica Bellgran, KTH (moderator)

Mer information och anmälan: https://sscp.se/scienceweek/program/industrialisering-och-uppskalning-av-nya-produkter/

Smart factories in South Korea and Sweden – national efforts and company examples, Fri 2/2 11.30–13.30, room C36

Seminar om “Smart Factories” - a concept describing connected and digitized manufacturing and logistics environments. Industrial examples from South Korea and Sweden for future sustainable production systems will be demonstrate. Lunch is included.

Speakers: Magnus Wiktorsson, KTH and Sang Do Noh visiting professor from Sungkyunkwan University, South Korea

More information and registration: https://sscp.se/scienceweek/program/smart-factories-in-south-korea-and-sweden-national-efforts-and-company-examples/

Come and try 3D Motion Tracking Technologies! Fri 2/2, 13.30–15.00, Entrance area

These technologies are frequently used in movie, game and sports industries, and are now increasing in use also in industrial applications, for analyzing ergonomics, work stations and human-robot collaborations. Students from Sungkyunkwan University will show and you can try different technologies. Lunch is included.

Responsible persons: Magnus Wiktorsson, KTH and Sang Do Noh, Sungkyunkwan University

More information and registration: https://sscp.se/scienceweek/program/come-and-try-3d-motion-tracking-technologies/

Öppet Hus! Lördag 3/2, 11.00-15.00

Ta chansen att besöka nya KTH i samband med Södertälje Science Week. Vi bjuder på aktiviteter, föreläsningar och möjlighet att träffa studievägledare och studenter. Prova på VR, 3D-skrivare, bygg en egen robot och lyssna på föreläsningar om satsningen i Södertälje och om teknik och ingenjörsyrket. Caféet håller öppet.

Välkommen / Welcome

Kristina Palm med kollegor på HPU / with colleges at HPU

Page responsible:infomaster@itm.kth.se
Belongs to: Industrial Engineering and Management (ITM)
Last changed: Jan 16, 2018