Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett långsiktigt program för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows. Programmet omfattar unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Ansökningsförfarande för dig som vill bli Wallenberg Fellow

  • I enlighet med KAW:s riktlinjer gör KTH en egen prioritering och selektion av kandidaterna.
  • Nytt för i år är att den tidigare 3-sidors föransökan ersätts med en fullständig ansökan som skickas in till Avdelningen för forskningsstöd, RSO  senast den 31 oktober 2024.
  • Kriterier som används är samma som till KAW  för dem som senare får skicka in sin ansökan.
  • Varje skola har utsett en ansvarig person (se lista nedan) för att identifiera och uppmuntra interna och externa sökande med goda förutsättningar att lyckas med sin ansökan. Alla som vill får skicka in en ansökan.

Full instructions and timetable (pdf 167 kB)

Ansvariga på skolorna

ABE - tbd
CBH - Minna Hakkarainen
EECS - Lina Bertling Tjernberg
ITM - Cali Nuur
SCI - Oscar Tjernberg

Prioriteringen av de som får inkomma med en komplett ansökan görs av en expertgrupp med representanter från fakulteten, samt externa bedömare, under ledning av vicerektor för forskning. Denna expertgrupp utses av fakultetens dekanus, tillsammans med KTH:s fakultetsråd, och har i uppdrag att ta fram en prioriteringslista till rektor. Utlysningen är öppen vartannat år. KTH kommer att få nominera 12 Fellows enligt principen att en intern kandidat kan nomineras för varje internationell nominering.

Deadlines

Deadline för fullständig ansökan till KTH Research Support Office: 31 oktober 2024.

Deadline för fullständig ansökan till Wallenbergstiftelserna: 15 februari 2025.

Ansökningsförfarande för dig som redan är Wallenberg Fellow

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2019 erbjuds en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2019 kan erhålla förlängning. För att bli nominerad behöver du en mall till stödbrev.

Deadlines

Deadline för att kontakta Avdelningen för forskningsstöd, RSO  för att få hjälp med stödbrev: 26 mars 2025.

Deadline för fullständig ansökan till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: den 26 april 2025.

Läs mer om förlängning för Wallenberg Academy Fellows