Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitaliseringsplattformens utlysningar med deadline 17 oktober 2022

Utlysning

Publicerad 2022-06-15

Digitaliseringsplattformens utlysningar 2022
Digitaliseringsplattformen har tre typer av återkommande utlysningar för att ge KTH-forskare ett litet stöd för att möjliggöra en forskningsidé med ett bredare anslag, som till exempel initiera samarbete mellan skolor, är värdefull för många eller bidrar till forskningsmiljön, samt stöd för att organisera forskningskonferenser eller workshops. Nästa sista ansökningsdatum är 17 oktober 2022.

Öppen utlysning för ekonomiskt stöd

Denna öppna utlysning har flera ansökningsdatum per år. Nästa sista ansökningsdatum är 17 oktober 2022.

Öppen utlysning för ekonomiskt stöd för att anordna konferenser

Denna öppna utlysning har flera ansökningsdatum per år. Nästa sista ansökningsdatum är 17 oktober 2022.

Öppen utlysning för strategiskt stöd

Denna öppna utlysning har flera ansökningsdatum per år. Nästa sista ansökningsdatum är 17 oktober 2022.