Till innehåll på sidan

Utlysningar och finansieringsmöjligheter för forskare inom digitalisering

Plattformsutlysningar

Digitaliseringsplattformen har tre typer av återkommande utlysningar för att ge KTH-forskare ett litet stöd för att möjliggöra din forskningsidé som har ett bredare värde, t.ex. initiera samarbete mellan skolor, är värdefull för många eller bidrar till forskningsmiljön samt stöd för att organisera forskningskonferenser eller workshops.

Öppen utlysning för ekonomiskt stöd

Denna öppna utlysning har flera ansökningsdatum per år. Nästa sista ansökningsdatum är 17 oktober 2022.

Mer information (på engelska)

Öppen utlysning för ekonomiskt stöd för att anordna konferenser

Denna öppna utlysning har flera ansökningsdatum per år. Nästa sista ansökningsdatum är 17 oktober 2022.

Mer information (på engelska)

Öppen utlysning för strategiskt stöd

Denna öppna utlysning har flera ansökningsdatum per år. Nästa sista ansökningsdatum är 17 oktober 2022.

Mer information (på engelska)

För inspiration, se tidigare stöttade projekt. 

Utlysningar