Till innehåll på sidan

Öppen utlysning från plattformen

KTH:s Digitaliseringsplattform har en öppen utlysning med tre slutdatum varje år i mars, juni och oktober. Den öppna utlysningen är indelad i tre underkategorier; arrangera konferens, bottom-up-aktiviteter och strategiska initiativ. Närmast kommande deadline är den 11 mars 2023.