Till innehåll på sidan

Aktiviteter som fått stöd av plattformen

KTH:s Digitaliseringsplattform har en öppen utlysning med tre slutdatum varje år i februari, juni och oktober. Den öppna utlysningen är indelad i tre underkategorier; arrangera konferens, bottom-up-aktiviteter och strategiska initiativ. Här kan du läsa om några tidigare projekt som stöttats av plattformen.