Till innehåll på sidan

Forskningsprojekt för att minska skadorna och öka tryggheten med hjälp av data och AI

Utlysning

Publicerad 2022-06-07

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för att med hjälp av data och AI stärka länsförsäkringsgruppens skadeförebyggande arbete. Sista ansökningsdag är den 11 juli kl 12.00.

Utvecklingen mot allt större datamängder sker successivt genom digitala tjänster samt spridning av mobila enheter och sensorer som genererar ett kontinuerligt flöde av data. Det finns också en potential att koppla ihop datakällor för att nå nya insikter för att minska skadorna och öka tryggheten i samhället. Så hur kan vi ännu bättre prediktera risken för olika skador och vilka skadeförebyggande produkter/insatser bör rekommenderas till olika grupper?

Utlysningen riktar sig till de forskare som med hjälp av maskininlärning och data vill skapa nya verktyg och bidra till nya insikter:

  • För ökad hållbarhet i samhället
  • För att minska skadorna
  • Genom trygghetsskapande insatser både på en lokal och nationell nivå
  • För att utveckla Länsförsäkringars roll som en lokal samhällsaktör

Vi söker forskare som tillsamman med Länsförsäkringar samt andra organisationer vill genomföra konkreta värdeskapande forskningsprojekt. Projektgruppen och ansökan kan utformas fritt av forskningsaktören eller ihop med något/några av bolagen inom Länsförsäkringsgruppen. Som projektansvarig går det att göra mer än en ansökan men inte fler än tre. Då utvecklingen inom området går fort så begränsas projekttiden till 1,5 år från projektstart (oktober-november 2022) och den maximala budgeten är 1,5 miljoner per projekt.

Mer information och ansökan