Till innehåll på sidan

InfraSweden2030 - Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Publicerad 2021-11-23

InfraSweden2030s nya utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” har öppnat. Innovationsprojekt sökes som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kan handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling.

Utlysning: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur
Projekttyp: Mindre eller större innovationsprojekt på maximalt 12 respektive 36 månader som bidrar till omställning till hållbar transportinfrastruktur vad gäller klimat- och miljöpåverkan samt resiliens mot klimatförändringar.
Budget: 20 MSEK
Stänger: 2 feb 2022


Mer information på infrasweden2030.se