Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vetenskapsrådet: Bidrag till excellenscenter

Publicerad 2022-10-10

Syftet med bidraget är att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema samt bidrar till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Se kortfattad information nedan om VR:s utlysning för EXCELLENS centrum  som nu är öppen och stänger den 22 november:

 1. Utlysningen gäller EXCELLENScentrum, inga företagspartner, fokus på internationell mobilitet samt nyrekrytering
 2. Syftet är att ge möjlighet att stärka ett forskningsområde genom:
  • Internationella gästforskare
  • Forskarskolor
  • Nyrekrytering av välmeriterade unga forskare i internationell konkurrens (upp till 7 år efter doktorsexamen
 3. Centrumet ska ha tydlig koppling mellan forskning och grundutbildning
 4. Två till fyra PI´s från ett eller flera universitet kan söka. En forskare kan endast delta i en ansökan oavsett om hen är medsökande eller huvudsökande.
 5. Budget 4-6 mnkr per år i fem år. Eventuell förlängning i ytterligare fem år beroende på nästa forskningsprop.
 6. Obligatoriskt stödbrev med garanti om medfinansiering ska skickas med varje ansökan. Samtliga sökande forskare ska namnges i stödbrevet.
 7. Governance: värduniversitet förväntas finansiera medsökande och huvudsökande forskare, så även doktorander. Medel får användas till administrativ personal för koordinering av centrumet.
 8. Utvärdering: I steg 1 bedöms det organisatoriska förslaget med fokus på programverksamhetens utformning, rekryteringsprocesser, ledning och organisation. De ansökningar som bedöms ha högst kvalitet i steg 1 går vidare till steg 2 (30 st). I steg 2 utses externa granskare med ämnesexpertis till var och en av de kvarvarande ansökningarna. De externa granskarna bedömer del 2 av ansökan med fokus på den vetenskapliga beskrivningen av det centrala temat/centrala frågeställningen. Därefter beviljas 10 ansökningar.
 9. VR kommer ladda upp inspelat informationsmöte inklusive frågor och svar om utlysningen som hölls den 4 oktober på YouTube

KTH:s riktlinje för hantering av centrum bör användas för beskrivning av ledning och organisation, se engelsk version .