Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Energiplattformens 2021 blev året vi äntligen möttes igen

Årets KTH Energy Dialogue gick att genomföra på plats med drygt 200 deltagare för diskussioner och nya forskningsrön inom energiområdet. Foto: Fredrik Persson
Publicerad 2021-12-03

Årets stora höjdpunkt vid KTH Energiplattformen var KTH Energy Dialogue. Äntligen fick vi möjligheten att mötas igen, knyta nya kontakter och inspireras av varandras framsteg.

Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattform. Vilka var årets höjdpunkter under 2021?

– Under vårterminen arrangerade Energiplattformen två större seminarier. Det första bjöd in energiforskare från hela landet för att bidra i arbetet  med den nationella elektrifieringsstrategin. Något som också satte agendan för resten av året då vi ägnade mycket tid till elektrifiering, och jag bjöds in av elektrifieringskommissionen för att tala om resultatet från seminariet. Sedan höll vi tillsammans med Rifo ett seminarium i riksdagen  innan sommaruppehållet där vi fick tillfälle att problematisera innehållet i strategin, som finns på film . Vi avrundar nu året med ett seminarium där vi fortsätter dialogen kring Sveriges elförsörjning .

– Årets stora höjdpunkt var att äntligen träffas igen “hemma på KTH” och att bjuda in till årets KTH Energy Dialogue . Evenemanget blev det fantastiska tillfälle att äntligen mötas igen och även för många att knyta nya kontakter. Här fanns vår öppna och inkluderande posterutställning, en bredd av KTH:s energiforskare, spännande gäster från industrin på scen tillsammans med vår egen hedersdoktor Bo Normark, EIT InnoEnergy.

I år har även mycket tid ägnats till att söka pengar till forskningen. Hur har ert arbete sett ut där?

– Särskilt våren hade ett stort fokus på forskningsfinansiering. Och nu, i adventstid, så väntar vi också besked från Energimyndigheten i en av de större ansökningarna. Men vi har även deltagit i utlysningar från bland andra EU, Vinnova, Vetenskapsrådet och Mistra. Dessutom har vi gett ett brett stöd till de forskare som tagit chansen att delta i EU:s satsning A European Green Deal.

– I ljuset av den satsningen så kan vi även blicka tillbaka på resultatet från klimatmötet COP26. Där vi vill understryka brådskan i att fasa ut fossila bränslen. Om vi ska lyckas i tid måste vi utnyttja den mångfald tekniklösningar som finns tillgängliga och fortsätta arbetet att ständigt effektivisera och vidareutveckla teknik.

Under 2021 har ni även fortsatt med era uppskattade skolbesök – vad ger de besöken?

– Under dem besöker vi forskare på plats i deras forskningslabb vilket ger oss en djupare insikt i verksamheterna. Besöket förbättrar kontakten mellan oss och forskare som planerar nya projekt. Här får vi ett bra tillfälle att sträcka ut en hand till dem som behöver olika sorters stöd för att ta sig vidare och kan hjälpa dem på traven genom våra regelbundna interna utlysningar av medel.

Sist men inte minst blev du utsedd till Årets Kraftkvinna 2021. Nu har du stafettpinnen under nästa år med uppgiften att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen.

– Det är en mycket hedervärd utmärkelse för mig själv, samtidigt som det lyfter arbetet som vi gör inom Energiplattformen. Faktum är att redan 2019 uppmärksammade föreningen Kraftkvinnorna vårt jämställda seminarium i Almedalen.

– Vi har ett gemensamt övergripande mål för vår forskning – att stödja omställningen för ett uthålligt samhälle. För att lyckas med detta behöver vi inkludera alla talanger. Att arbeta med mångfald som en inkluderande verksamhet är självklart och nödvändigt för att vi ska nå vårt mål. Vi värnar om att bedriva en inkluderande verksamhet som är öppen och välkomnande för alla. I motiveringen till priset nämns också bidraget till en mer framsynt utbildning av morgondagens medarbetare inom energiområdet.

– Under nästa år planerar vi ett seminarium som ska lyfta fler sätt att mötas i korsningen mellan energiomställning, kompetensförsörjning och mångfald. Vi ser ett stort kompetensbehov inom energisektorn som kräver att vi fångar upp alla talanger som finns.

– Vi vill även ge ett medskick och välkomna vår nya energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) och önskar honom lycka till i sin nya roll. Sverige liksom Europa står inför stora utmaningar inom energiområdet och elförsörjningen med höga priser. Vi behöver hitta många möjliga vägar för samarbete och vi på KTH är redo att hjälpa till!

– Avslutningsvis till er alla energiforskare vid KTH från oss på energiplattformen: stort tack för Ditt fantastiska arbete, Du gör skillnad och Vi vill önska er en riktigt God adventstid och juletid och ett riktigt Gott Nytt fantastiskt År 2022!

Varma hälsningar
Lina Bertling Tjernberg & Christophe Duwig

Text: Magnus Trogen Phalén