Till innehåll på sidan

KTH:s forskningsplattformar

KTH har sex forskningsplattformar inom områdena digitalisering, energi, industriell transformation, material, life science och transport. Forskningsplattformarna knyter an till KTH:s tvärvetenskapliga forskningsområden och har som syfte att främja organisationsövergripande aktiviteter och strategiska initiativ inom de olika forskningsområdena.

Ytterst ansvarig för plattformarna är KTH:s vicerektor för forskning. Plattformarna har en styrgrupp, som beslutar om budget och strategiska frågor. Varje plattform fungerar som ett team bestående av föreståndare, en till två viceföreståndare, en referensgrupp eller motsvarande tillsammans med en gemensam administratör och kommunikatör.

För att möjliggöra forskningsplattformarnas arbete finns ett antal stödfunktioner som bland annat arrangerar plattformsaktiviteter, kommunikation och beredning av beslut.

Plattformarnas interna sidor för KTH-forskare

Stödfunktioner

Extern webbplats

KTH:s externa webb  finns beskrivningar av forskningsplattformar. Dessa sidor vänder sig till människor utanför KTH, til exempel industri och andra samarbetspartners.