Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SSH-inloggning från Linux

Följ instruktionerna för SSH-inloggning från Linux.

För att logga in på studenternas shell-server, skapa ssh-inställningar i ~/.ssh/config

Host student-shell
  HostName student-shell.sys.kth.se
  User username
  PreferredAuthentications gssapi-with-mic
  GSSAPIAuthentication yes
  GSSAPIDelegateCredentials yes
  GSSAPIKeyExchange yes

och logga sedan in med

kinit -f username@KTH.SE
ssh student-shell

OBS: Alla exempel använder username och student-shell – använd ditt KTH-användarnamn (utan @kth.se) och den server du kan logga in på .

OBS: Om dina lokala Kerberos-inställningar (i /etc/krb5.conf eller motsvarande) använder rdns=false, ersätt aliaset student-shell.sys.kth.se med serverns fullständiga domännamn (FQDN), student-shell-1.sys.kth.se.

Programvara

Alla program är redan installerade i KTH:s klientplattformar. Om du har ett standalone-system kan du behöva installera Kerberos och OpenSSH.

För Ubuntu- eller Debian-baserade distributioner rekommenderar vi Heimdal Kerberos (heimdal-clients), men MIT Kerberos (krb5-user) bör också fungera.

För RedHat-baserade distributioner rekommenderas MIT Kerberos. För övriga distributioner, se PDC:s information .

Om installationen ber om Kerberos-realm, välj "KTH.SE".

## Ubuntu/Debian
[sudo] apt-get install heimdal-clients
[sudo] apt-get install openssh-client

## RHEL/CentOS/Fedora
[sudo] yum install krb5-workstation
[sudo] yum install openssh-clients