Till innehåll på sidan

Shell-servrar

Alla aktiva KTH-användare kan logga in med SSH på shell-servrar (kallas även time-sharing–servrar). Servrarna kan även användas för filöverföring med SCP/SFTP till AFS-hemkataloger. Enstaka avdelningar har också dedikerade beräkningsservrar eller resursmaskiner.

Allmänt tillgängliga servrar

Endast användare med aktiv koppling till KTH, s.k. affiliering, kan logga in. Använd den server som är tillgänglig för din affiliering, student, faculty etc. Kontakta it-support@kth.se om du får problem.

student-shell.sys.kth.se — studenter och master-studenter. Fler servrar finns om huvudservern är hårt lastad, se student-shell-2 mfl. nedan.

faculty-shell.sys.kth.se — professorer, forskare och lektorer.

staff-shell.sys.kth.se — övrig personal.

alum-shell.sys.kth.se — medlemmar i KTH Alumni. OBS: registrering i KTH Alumni ger inte automatiskt access. För tillfällig access, kontakta istället it-support@kth.se.

affiliate-shell.sys.kth.se — andra som har en koppling till KTH.

Kan du inte använda Kerberiserad SSH (GSSAPI), ladda ned listan nedan och kopiera till ~/.ssh/known_hosts på din lokala maskin, innan du loggar in.

Om dina lokala Kerberos-inställningar (i /etc/krb5.conf eller motsvarande) använder rdns=false eller dns_canonicalize_hostname=false, använd serverns fullständiga domännamn (FQDN) …shell-1.sys.kth.se istället för aliaset …shell.sys.kth.se.

Server Operativsystem Åtkomst
student-shell-1.sys.kth.se
(nuvarande student-shell.sys.kth.se)
KTH Ubuntu 20.04 student, member
student-shell-2.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 student, member
student-shell-3.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 student, member
faculty-shell-1.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 faculty
staff-shell-1.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 staff
guest-shell-1.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 alum, affiliate
eight.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 SCI Math
nine.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 enskilda användare
maia.sys.ict.kth.se RHEL7 Avdelning på EECS
cheddar.ict.kth.se Fristående OS (egenadmin) Avdelning på EECS (sköts ej av GVS IT)
abesec-1.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04

Forskargrupp på ABE

abesec-2.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 Forskargrupp på ABE
abesec-3.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 Forskargrupp på ABE
geoinfo-gpu-login.kod.kth.se KTH Ubuntu 18.04 Forskargrupp på ABE
geoinfo-gpu1.kod.kth.se KTH Ubuntu 18.04 Forskargrupp på ABE
geoinfo-gpu2.kod.kth.se KTH Ubuntu 18.04 Forskargrupp på ABE
geoinfo-gpu3.kod.kth.se KTH Ubuntu 18.04 Forskargrupp på ABE
sim401.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 Avdelning på EECS
sim404.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 Avdelning på EECS
sim405.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 Avdelning på EECS
sim410.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 Forskargrupp på EECS
course-01.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 studenter (krävs OK från kursledare/handledare)
course-03.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 studenter (krävs OK från kursledare/handledare)
omsk.sys.kth.se KTH Ubuntu 20.04 Forskargrupp på EECS

Äldre shell-servrar

Dessa servrar kan fortfarande användas, men kommer troligen ersättas eller skrotas snart. Host-nycklar och fingeravtryck finns i filerna ovan.

Server Operativsystem Åtkomst Övrigt
user-shell-1.sys.kth.se
(nuvarande shell.sys.kth.se och sftp.sys.kth.se)
RHEL6 alla affilierade användare Nedlagd
math-shell-4.sys.kth.se
(nuvarande shell.math.kth.se)
RHEL6 SCI Math Nedlagd
share-01.csc.kth.se KTH Ubuntu 16.04 Nedlagd
share-02.csc.kth.se
(nuvarande u-shell.csc.kth.se)
KTH Ubuntu 16.04 Nedlagd
leguin.csc.kth.se
(nuvarande s-shell.csc.kth.se)
Solaris 10 EECS-studenter Nedlagd
mccaffrey.csc.kth.se Solaris 10 EECS-anställda Nedlagd
atlantis.sys.ict.kth.se RHEL6 alla affilierade användare Nedlagd
avril.sys.ict.kth.se RHEL6 alla affilierade användare Nedlagd
colombiana.sys.ict.kth.se RHEL6 alla affilierade användare
malavita.sys.ict.kth.se RHEL6 alla affilierade användare Nedlagd
subway.sys.ict.kth.se RHEL6 alla affilierade användare
ddcr-calc.csc.kth.se KTH Ubuntu 16.04 Forskargrupp vid EECS

Nedlagd

hydra.csc.kth.se KTH Ubuntu 16.04 Forskargrupp vid EECS Nedlagd
descartes.csc.kth.se KTH Ubuntu 16.04 Forskargrupp vid EECS

Nedlagd

riesz.csc.kth.se KTH Ubuntu 16.04 Forskargrupp vid EECS Nedlagd
priv-shell.csc.kth.se KTH Ubuntu 16.04 Forskargrupp vid EECS Nedlagd
tray.csc.kth.se KTH Ubuntu 16.04 Forskargrupp vid EECS Nedlagd
wille.sys.kth.se KTH Ubuntu 18.04 Forskargrupp vid EECS Nedlagd

 GIT-servrar

Se även KTH GitHub  och KTH på github.com (extern länk) .

Server name Access Host key fingerprint
gita.sys.kth.se IT-avdelningen
ECDSA SHA256:5Ac2F+mkih5I6Be3pKCMBAPVFgS5KDMxr45ZCzeFM1M
RSA SHA256:PqeKD4w29f4wO71Ct/z8EfAWV2FumAW81vAKvmhJvuo
gitr.sys.kth.se KTH-forskare
ECDSA SHA256:CBekuc0iCsAvoSDJ0qiuVFejoAhUgGfEP0HFg51LTak
RSA SHA256:Eff6Qn8LODfkEZaIRbuoLa4bLyQXlyG1/bLXUCq2iUA
gits-15.sys.kth.se KTH-studenter
ECDSA SHA256:OmuyB64vnycQufBPs7zDXyHYpCi89jTrHru802Q+4/E
RSA SHA256:X2bX8kcmRb1pIEYbxTqRhNPhJq1/By/1sE/sgn89xd4
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-09