Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rumsbaserad videokonferens

På KTH finns mötesrum och salar med videokonferenssystem.

På KTH finns tillgång till mötesrum och föreläsningssalar som är utrustade med HD videokonferenssystem (H323/SIP).

Fördelar

  • Systemen erbjuder en hög bild- och ljudkvalitet och är således optimalt för möten där en personlig kontakt, dialog och samspel är av vikt.
  • Möten/ Föreläsningar där det krävs god kvalitet på inspelningen om materialet skall arkiveras.

Boka rum och bjud in

Anslut till möte