Till innehåll på sidan

Bjud in till möte

Anordna ett möte för...

Flera deltagare

1. Boka rum med videokonferenssystem

2. Boka Zoommöte i Outlook kalender
3. Lägg till deltagare i kalenderinbjudan

En deltagare

1. Bokarum med videokonferenssystem
2.Ge SIP adressen till videokonferenssystemet i bokat mötesrum till deltagaren (deltagaren kan ansluta med SIP från: Skype for Business, Zoom eller videokonferensystem)

Inför mötet

Nedan hittar du frågeställningar som man bör ha i åtanken när du organiserar en videokonferens.

  • Hur många kommer att delta i mötet?
  • Vilka är kontaktpersonerna inför mötet och är det en tidskillnad mellan de olika platserna?
  • Kommer man att visa en presentation?
  • Har du bokat ett rum med videokonferenssystem?
  • Behöver rummet möbleras på ett specifikt sätt inför mötet?
  • Vilken typ av uppkoppling behövs för mötet (om det bara är två deltagare kan man ringa direkt mellan systemen men om fler ska delta bör man använda sig av ett flerpartsmötesrum (zoom))?
  • Vilken IP eller SIP adress har ditt och motpartens system?

Tips

När du ringer upp ett videokonferenssystem för första gången så är det bra att testa uppkopplingen ett par dagar innan för att försäkra sig att bl.a. brandväggar är korrekt inställda , kontakta gärna KTH:s videokonferenssupport för hjälp.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-12