Till innehåll på sidan

Zoom i Canvas

Som lärare vill du att dina studenter lätt ska hitta till Zoom, exempelvis för föreläsningar, utan att behöva leta eller kontakta dig. Studenterna har också ett behov av enhetlighet mellan kurser. Länka till dina Zoom-möten via moduler, startsidan eller i vissa fall från ett externt schema.

I första hand: länka direkt från Canvas

Moduler rekommenderas över startsidan

Rekommendationen är att länka till Zoom från Canvas "moduler" (modules) i första hand, och från "startsidan" (home) bara om moduler inte används. Moduler ger dig som lärare en större flexibilitet och lägger länken synligare än om den ligger på startsidan.

Läs mer om funktionen Moduler .

Läs mer om startsidan i Canvas .

Använd "Extern URL" i moduler

För att underlätta för studenterna rekommenderas det att samma Zoom-rum, och därmed Zoom-länk, återanvänds till alla liknande aktiviteter. Exempelvis att det är samma länk till alla föreläsningar.

Skapa gärna en separat modul (under "Moduler" i kursmenyn) för viktig information och länkar där du placerar Zoom-länken. Om du i stället vill använda modulerna kronologiskt kan du länka till samma Zoom-rum under olika namn, exempelvis döpa varje länk efter föreläsningens datum.

När du skapat din modul:

 1. Använd "Lägg till"-knappen (plus-tecken) på den modul där du vill lägga till Zoom-länken. Knappen finns i övre högra hörnet av modulen.
 2. Välj "Extern URL" (External URL) i rullgardinsmenyn.
 3. I fältet "URL" klistrar du in Zoom-länken. Ge länken ett beskrivande namn, exempelvis "Föreläsningsrum i Zoom".
 4. Klicka på "Lägg till objekt" (Add item) för att lägga till länken till modulen.

Länka tydligt på startsidan

När moduler inte används rekommenderar E-lärande att länken till Zoom ligger på startsidan. För att göra det så tydligt som möjligt kan du lägga till en rubrik, exempelvis "Föreläsningar", och under den beskriva kort när föreläsningarna är och att de kommer vara över Zoom. Länken till Zoom passar bra efter beskrivningen.

För att skapa en länk måste du:

 1. Klicka på "Redigera" på startsidan.
 2. Markera texten du vill ska bli en länk.
 3. Klicka på "Länkar" och välja "Externa länkar".
 4. Klistra in länken i "Länk"-fältet.
 5. Klicka på "Klar".

Kom ihåg:

 • Ge länken ett beskrivande namn, som "Föreläsningsrum i Zoom", istället för att klistra in hela URL:en.
 • Lägg rubriken och länken så den tydligt syns direkt när studenterna kommer in på kursen.
 • Om du har olika Zoom-länkar för olika aktiviteter, exempelvis en annan för labbar, rekommenderas du att länka till dem på startsidan också, helst under en egen rubrik.

I andra hand: länka från ett schema utanför Canvas

I första hand rekommenderar vi på E-lärande att Zoom länkas direkt från Canvas, men i vissa fall är det svårt. Exempelvis om du använder ett schema utanför Canvas för att boka in föreläsningar och andra händelser som kräver Zoom, som KTH:s Schema. I vissa fall kan det vara nästan omöjligt, exempelvis om du har gästföreläsare som inte har tillgång till kursrummet i Canvas.

I dessa fall är rekommendationen följande:

 • Lägg in Zoom-länken som "Plats" i varje bokning i schemat, även om du använder samma Zoom-länk varje gång.
 • Länka till schemat från Canvas moduler eller startsida.

Gör detta även om du sagt till dina studenter var schemat finns eller om de "redan vet" var de ska hitta schemat. Ju enklare det är att göra rätt desto färre mejl får du från studenter som inte hittar Zoom-länkarna.

Andra rekommenderade Zoom-inställningar

För dig som vill få fler rekommendationer om hur du ställer in Zoom, läs vidare på sidan Viktiga Zoom-inställningar .

Som tidigare nämnt finns det inställningar som är särskilt viktiga för att Zoom-mötet ska vara säkert, läs mer på sidan Förhindra "Zoombombing" - Inställningar för ett säkrare möte .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-26