Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anslut till KTH Windows filservrar från Windows

I KTH:s datormiljö har KTH Windows-plattformen en central roll. Windows-användare kan behöva nå de gemensamma filareorna. Följ guiden för att nå dem.

Windows

För att kunna nå KTH Windows-servrarna enligt nedanstående måste din dator uppfylla något av nedanstående:

  • Vara ansluten på WiFi via KTH:s eduroam
  • Vara ansluten via nätverkskabel på KTH
  • Vara ansluten till KTHs nät via VPN-anslutning om du är utanför KTH

Ansluta till hemkatalog och övriga filareor

KTH Windows-plattformen har, förutom hemkatalogen, ett flertal gemensamma filareor.

Hemkatalogens sökväg konstrueras av de första bokstäverna i användarnamnet, t.ex. \home\a\l\alice.

För att ansluta till någon av filareorna, följ instruktionerna nedan.

Windows

Volymadress Namn i KTH WIndows Beskrivning
\\files.ug.kth.se\root\home\x\y\användarnamn H:\ Hemkatalog (se ovan)
\\files.ug.kth.se\root\gemensam G:\ Gemensamma filer för arbetsgrupper
\\files.ug.kth.se\root\projekt P:\ Gemensamma filer för projekt

I Windows behöver man bara skriva volymnamnet i en filhanterare. Ändra sökvägen för direktåtkomst till hemkatalog som i exemplet för användernamn ”alice”:
\\files.ug.kth.se\root\home\a\l\alice

Använd ditt KTH.SE-kontos användarnamn och lösenord. I vissa fall kan du vara tvungen att ange ditt användarnamn i formatet UG\användarnamn