Anslut till KTH Windows filservrar från Ubuntu

Linux (Ubuntu)

För att kunna nå WIKS-servrarna enligt nedanstående måste din dator uppfylla något av nedanstående:

  • vara ansluten på wifi via KTH:s Eduroam
  • vara ansluten via nätverkskabel på KTH
  • vara ansluten till KTHs nät via VPN-anslutning om du är utanför KTH

Ansluta till hemkatalog och övriga filareor

WIKS-plattformen har, förutom hemkatalogen, ett flertal gemensamma filareor.

Hemkatalogens sökväg konstrueras av de första bokstäverna i användarnamnet, t.ex. /home/a/l/alice.

För att ansluta till någon av filareorna, följ instruktionerna nedan.

Volymadress Namn i WIKS Beskrivning
smb://files.ug.kth.se/root/home/x/y/användarnamn H:\ Hemkatalog (se nedan)
smb://files.ug.kth.se/root/gemensam G:\ Gemensamma filer för arbetsgrupper
smb://files.ug.kth.se/root/projekt P:\ Gemensamma filer för projekt

I filhanteraren (Nautilus), välj File > Connect to Server... och skriv in 

   smb://files.ug.kth.se

Därifrån kan du komma åt de olika filareorna.

Du kan också använda kortkommandot Ctrl-L och skriva in länkstigen i adressfältet.

Terminalåtkomst

Standardsökväg

Om du behöver komma åt katalogen från ett terminalfönster eller från ett annat program så är filarean monterad under /run/user/<<uid>>/gvfs, men kan även nås under ~/.gvfs/.

Egen sökväg

Om du vill montera katalogen på en specifik monteringspunkt

1. Skapa en katalog där filarean ska monteras

Exempel:

   sudo mkdir /mnt/kth_homefolder

  eller

   sudo mkdir /mnt/kth_common

2. Montera filaren på den katalog du just skapade

Exempel:

  sudo mount -t cifs -o username="username" //files.ug.kth.se/root/home/"u"/"s"/"username" /mnt/kth_homefolder

eller

  sudo mount -t cifs -o username="username"  //files.ug.kth.se/root/gemensam/”path” /mnt/kth_common

Om du vill lägga till detta till fstab så ska det se ut ungefär så här:​​​​

 //files.ug.kth.se/root/home/"u"/"s"/"username" /mnt/kth_homefolder cifs rw,user="username",uid=1000,gid=1000 0 0

eller

 //files.ug.kth.se/root/gemensam/”path” /mnt/kth_common cifs rw,user=”username”,uid=1000,gid=1000 0 0

Not

  • "" ska INTE skrivas när man kör kommandona eller i fstab- det är bara för exemplen
  • uid och gid kan skilja sig åt från ditt system. De ska motsvara din användares uid.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-27