Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lansering i tre steg

Lanseringen av den nya versionen av Personliga menyn sker i tre steg. Den nya versionen kommer att ha störst inverkan på dig som är antingen student eller undervisare i en kurs på KTH. Här kan du läsa mer om stegen.

Beta-knapp

Beta-knappen
Beta-knappens placering i Personliga menyn (bildmontage)

Steg 1. Beta-knapp 

Den 19 januari infogas en knapp i den nuvarande Personliga menyn som leder till en betaversion av nya Personliga menyn. En nyhet på intranätet intra.kth.se berättar om lanseringens steg. Användare uppmuntras att testa betaversionen och skicka in synpunkterna.

Steg 2. Alla får den nya versionen som standard 

Den 3 maj blir den nya Personliga menyn standardversionen vid inloggning på kth.se. Övergången annonseras i internkalendern på intra.kth.se och som nyhet på intra.kth.se. Det går fortfarande att återgå till den gamla versionen via knappen som tidigare var "beta-knapp" (se bild). 

Steg 3. Endast den nya versionen är tillgänglig

När vi känner oss nöjda och trygga med den nya versionens funktionalitet kommer den gamla versionen av Personliga menyn inte längre gå att använda. Tidpunkten kommer att annonseras i internkalendern, på intra.kth.se.

Vilka berörs mest?

Förändringarna i den nya versionen av Personliga menyn kommer främst beröra dig som undervisar i en kurs på KTH eller är registrerad på en poänggivande kurs.

Förändringar i hur kurser visas

I den nya versionen kommer den som undervisar i en kurs på KTH eller är registrerad på en poänggivande kurs, se att fliken "Kurser" i betaversionen är ersatt mot två flikar: "Studier" och "Undervisning".

Händer på tangentbord
Foto: Pixabay

Betaversion är ett system under utveckling

Beta, eller betaversion, är en version av ett system som fortfarande är under utveckling, men som har nått en så pass stabil status att man anser att den uppfyller de flesta av systemkraven. Ofta släpper man en betaversion för att låta målgruppen använda den och på så vis kunna få in feedback och upptäcka buggar som kan justeras.

Del i större designkoncept

Förändringarna i denna nya version av Personliga menyn är en del i ett större designkoncept som Projektet arbetar utifrån. Vi tar gärna emot feedback om designkonceptet och den nya versionen av Personliga menyn.

Lämna synpunkter

Lämna dina synpunkter genom att mejla till it-support@kth.se . Skriv "beta Personliga menyn" i ämnesraden och skicka gärna en skärmdump, då det underlättar felsökningen.

Kontakt

Vill du veta mer om arbetet med KTH:s Personliga meny, mejla: it-support@kth.se.