Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utvecklingsprojekt nya Personliga menyn

Under 2022–2023 pågår ett arbete med att se över Personliga menyn för att möta användarnas behov bättre. Samtidigt ser vi över den bakomliggande tekniken för att förbättra förvaltningsbarheten. Målet är att lansera den nya versionen i början av 2023. På den här sidan kan du läsa mer om projektet.

Projektmål

Efter projektets slut ska KTH ha en ny, tekniskt uppdaterad version av Personliga menyn. Den nya Personliga menyn ska i fas 1 vara lanserad för KTH:s lärare. Den nuvarande fliken "Kurser" ska vara separerad till två nya flikar: "Studier", för kurser där användaren har rollen som student och "Utbildning", där användaren har en undervisande roll.

Effektmål

KTH:s Personliga meny kommer vara mer förvaltningsbar då tekniken ingår i KTH:s nyttjandecykel för rekommenderade utvecklingsspråk. Genom att byta till en modern teknik möjliggör projektet en snabbare utvecklingstakt och öppnar upp tillgången till bredare och djupare kompetens på KTH.

Den uppdaterade Personliga menyn kommer att bestå av flera mindre delar vilket ytterligare förenklar möjligheten för vidareutveckling. Genom att dela upp funktionen "Kurser" i de kurser där användaren är student respektive där användaren har en undervisande roll ökar vi möjligheten att möta de olika användargruppernas behov, istället för att försöka möta båda gruppernas behov i en och samma vy/funktion. 

UPPDATERAT 14 APRIL 2023

Senaste nytt!

Den 3 maj kommer Personliga menyn att uppdateras. För dig som antingen studerar eller undervisar så innebär detta att fliken “Kurser” ersätts med två nya: “Studier” och “Undervisning”. .

Bakgrund

Personliga menyn är idag KTH:s stöd för anställda och studenter för att enkelt kunna hitta till ett urval av KTH:s funktioner och tjänster. Den finns tillgänglig om man loggar in med sitt KTH-konto som en menyrad högst upp i webbläsarfönstret på kth.se och på många andra av KTH:s digitala tjänster. Syftet är att användaren snabbt ska hitta till sina KTH tjänster. Som exempel har både studenter och lärare genvägar till sina kursrum i Canvas. Lärare har genvägar till tjänster och olika digitala stöd för undervisningen. 

Behov av bättre användarupplevelse

KTH har använt och vidareutvecklat Personliga menyn sedan 2012, och har under den tiden arbetat med behovsinsamling på olika sätt. Under pågående utveckling av Personliga menyn kommer justeringar göras i fråga om design och funktion för att möta användarnas behov.

Behov av bättre förvaltningsbarhet

Den nuvarande Personliga menyn är skapad i Django, ett ramverk som endast enstaka personer vid KTH:s IT-avdelning besitter kompetens inom. Den uppdaterade Personliga menyn kommer att skrivas i Node.js, ett kodspråk som har betydligt större kompetensbas inom förvaltningsobjektet E-lärande men också på IT-avdelningen i stort. 

Projektorganisation

Projektet bedrivs inom utbildningsportföljens Förvaltningsobjekt E-lärande. 

Beställare och projektägare

  • Bo Sundin (IT-avdelningen, Objektsägare E-lärande)

Styrgrupp

  • Bo Sundin (Objektsägare E-lärande)
  • Stefan Stenbom (Objektsägare E-lärande, ITM, Digital lärande)

Projektgrupp

  • Carlos Saito (IT-avdelningen)
  • Martin Löfgren (IT-avdelningen)
  • Rasmus Kaj (IT-avdelningen)
  • Sebastian Ware (IT-avdelningen)
  • Alex Alexandersson (ITM, Digitalt lärande)

Kontakt

Har du frågor går det bra att kontakta e-learning@kth.se .