Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Oracle Java tas bort på Mac

Oracles implementation av Java byttes ut på KTH:s Mac-datorer 2019-01-01 pga ny licensmodell.

Oracle Java tas bort pga ny licensmodell

Programspråket Java används på många datorer, både i forskning och undervisning på KTH.
Oracle Java har gått från att vara kostnadsfri för universitet till att kosta. KTH har därför beslutat att gå över till likvärdiga men fria versioner av Java-implementationer, företrädesvis OpenJDK.
Därför togs Oracles Java-versioner bort från alla KTH Mac-datorer 7/1 2019. Behöver man någon Java kan man installera OpenJDK från KTH Self Service.

Läs mer på Oracle Java SE 8 kräver licensiering fr.o.m. 2019-01-01