Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jamf Pro – hantering av KTH Mac

KTH Mac bygger på IT-managementsystemet Jamf Pro (tidigare Casper Suite). Det kan hantera support, uppdateringar och programinstallationer för din Mac på KTH. Här beskriver vi vad det är och hur det påverkar din Mac.

Introduktion - vad är Jamf Pro? 

Casper-logo

Jamf Pro - Management System för macOS

Support, uppdateringar och programinstallationer för din KTH Mac.

Jamf Pro från JAMF  är en programsvit för hantering av Apple macOS-datorer och iOS-enheter. 

Med Jamf Pro kan IT-personal hålla en hög och proaktiv supportnivå för användare och Apple-enheter. Detta inbegriper installation, distribution och uppdatering av operativsystem och programvara, hantering av säkerhetsuppdateringar, skrivare, distribution av inställningar och installationer för datorsalar likväl som enskilda användare med specialbehov. Vi kan även inventera datorer och program, få in rapporter från klienter och snabbt ge rätt fjärrsupport oavsett var slutanvändare befinner sig.

Med Jamf Pro-sviten får slutanvändare tillgång till en självbetjäningsportal via programmet KTH Self Service . Där kan man som användare själv installera bland annat program som KTH erbjuder via sitelicensavtal. Via KTH Self Service kan man även distribuera inställningsfiler, skrivare och uppdateringar. Användaren väljer själv när det är lämpligt att installera.

Vilka fördelar finns det för en datorklient med Jamf Pro installerat?

 • Pålitligt: Din dator kommer att få de senaste uppdateringarna och uppgraderingarna utan fördröjning, med liten eller ingen insats från dig. 

 • Effektivt: Du behöver själv inte lägga ned tid på administration eller installation av din dator, eftersom det hanteras i bakgrunden via Jamf Pro.

 • Flexibelt: Du kan alltid själv avgöra var och när du vill installera ny programvara eller göra underhåll av din dator via självbetjäningsportalen.

 • Säkerhet: IT-personal hanterar säkerhetsuppdateringar för din dator, du behöver själv inte hålla kolla på säkerhetshål eller hur du bäst skyddar dig mot dem. 

 • Integritet: Dina egna data är och förblir alltid konfidentiella: ingen personliga filer blir kopierade, lästa eller flyttas från din dator. Alla utförda handlingar loggas. 

 • Juridiskt: Din dator uppfyller alltid de licenskrav som KTH ställer och har avtal för på all programvara som vi installerar.

Hur fungerar Jamf Pro?

Jamf Pro-sviten består av en JAMF Software Server (JSS), en minimal mjukvara ("agent" ) för datorerna, och en Mobile Device Management-profil som installeras på macOS-datorer och iOS-enheter. Denna profil säkerställer att klienten pratar med rätt server.

I dagsläget hanterar KTH inga iOS-enheter utan enbart macOS-klienter. 

Klienten på en macOS-dator kontaktar servern med jämna mellanrum och kontrollerar om det finns någon ny programvara eller uppdatering som bör installeras. Klienterna rapporterar även om de saknar någon uppdatering. Klienten tar upp ungefär 2KB av nätverkstrafik och 0.1% CPU. En gång per dygn skickar klienten en inventeringsrapport till servern, detta tar i snitt 30 sekunder. All kommunikation mellan server och klient är krypterad. 

På bärbara klienter kan användaren själv installera programvara via självbetjäningsportalen KTH Self Service.

Vilken information samlar Jamf Pro in? 

På KTH-ägda datorer samlar vi in följande data:  

 • hårdvaruspecifikationer
 • installerad programvara
 • tillgängliga programvaru- och säkerhetsuppdateringar 
 • installerade och anslutna skrivare
 • lokala användarkonton
 • aktiva tjänster

Hur installeras Jamf Pro-klienten?

 Vid köptillfället märks Apple-enheten som tillhörig KTH. Detta gör att enheten ansluter till JSS-servern vid tidpunkten för uppackning och start av enheten och påbörjar installationen av Jamf.

Det går också att installera Jamf-klienten via en webbinbjudan.

En skola, avdelning eller person som är intresserad av macOS-stöd och vill ansluta sig till Jamf Pro, kontaktar it-support@kth.se .

Hur avinstallerar jag Jamf Pro-klienten?

Personal som vill avinstallera Jamf Pro-klienten kontaktar IT-avdelningen, it-support@kth.se .

Vilka enheter stöds och hanteras?

Jamf Pro-sviten har stöd för macOS 10.14.4 och senare samt iOS 12 och senare.

KTH hanterar KTH både macOS- och iOS-enheter. Alla nyinköpta Apple-enheter ansluts till Jamf Pro om inga andra önskemål framförts.

Hur vet jag om min dator/enhet är ansluten till Jamf Pro?

KTH Self Service for Mac logo

Titta först och främst efter KTH Self Service-programmet (på vissa maskiner kan den heta enbart Self Service) i program-katalogen och/eller i Dockan. 

Vad är KTH Self Service?

KTH Self Service är ett program som är installerat i /Program (/Applications). Man startar KTH Self Service genom att dubbelklicka på ikonen och får då upp ett s k kioskfönster inte helt olikt Apples App Store, där man får tillgång till programvara, skrivare, inställningar med mera, som KTH erbjuder. KTH Self Service ger möjlighet för användare att själv välja vad och när de vill installera. 

Tillgängliga program är synliga i mittsektionen och ett antal kategorier finns i högermarginalen. För information om programmen, klicka på informationsknappen märkt med ett ”i”. Vill du installera klicka på ”Install”. Programmet hämtas och installeras omedelbart på din dator. 

KTH Self Service hanteras av IT-avdelningens mac-personal. Saknar du något program du tycker borde finnas i KTH Self Service, så hör av dig till it-support@kth.se .

Kan jag ansluta till självbetjäningsportalen KTH Self Service när jag är utanför Campus?

Ja, KTH Self Service fungerar även utanför nätverken på KTH Campus. KTH Self Service fungerar från alla nätverk, men beroende på näthastighet och typ av uppkoppling kan tiden för installationer variera. 

Hur påverkar Jamf Pro-klienten min Mac?

På en macOS-dator installeras följande:

 • Jamf Pro installerar självbetjäningsportalen "KTH Self Service" i Program-katalogen (/Applications). Där kan användaren själv installera programvara, skrivare, inställningar, se dokumentation, hitta hjälpfiler, med mera.
 • En MDM-profil (Mobile Device Management) installeras /Applications/System Preferences/Profiles/ . Denna upprättar kontakten med KTH:s JSS-server säkert och krypterat i enlighet med föreskrifterna på KTH.
 • En liten mjukvara ("agent") i form av en binär (/usr/sbin/jamf ) som regelbundet håller kontakt med JSS-servern.
 • Det skapas ett lokalt management-konto med administrationsrättigheter för de schemalagda uppgifterna. Detta konto syns inte i användargränssnittet och det är bara servern som kan det slumpgenererade lösenordet, vilket är olika för varje klientdator. SSH är påslaget enbart för detta konto. 

För en komplett lista över vad som installeras och var, se JAMF Software: Components Installed on Managed Computers.

Hur installeras programvara på min dator?

De flesta programvaror installeras av användaren själv via KTH Self Service.

IT-personalen kan på begäran eller vid behov fjärrinstallera viss programvara, dock alltid i samråd med användaren eller avdelning/skola. 

Vem har access till min dator? 

Ett fåtal utvalda och utbildade medarbetare på IT-avdelningen har tillgång till Jamf Pro Management och därigenom access till datorn för support och installation. All inloggning på datorn via Jamf Pro loggas. 

Har jag fortfarande admin-rättigheter på min Mac?

Ja. Det förekommer inga automatiska förändringar för lokala administratörer på enskilda Mac-datorer som ansluts till Jamf Pro. 

Mer information

Vår idé om Jamf Pro är inte att på något sätt hindra användare från access till sin dator. Vi vill inte låsa ned systemet eller försvåra arbetet genom att frånta användaren rättigheter på något vis. Tvärtom vill vi hjälpa slutanvändare att snabbt kunna hjälpa sig själva t ex genom att göra installationsflöden transparenta och ge användarna möjlighet att själva välja vilken programvara som ska installeras och när de vill göra det.

Har ni frågor eller funderingar över Jamf Pro, hör av er till it-support@kth.se  .

Med Jamf Pro kan du själv göra saker med din dator som förut krävt ett besök på supporten, men vi bistår naturligtvis med personlig hjälp när du behöver det.
Kontakta oss via e-post, it-support@kth.se , telefon +46 8 790 6600 eller besök på KTH Entré.