Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programvara i KTH Mac – KTH Self Service

Genom KTH Self Service kan användare av KTH Mac installera programvaror och inställningar själva.

Programvaruinstallationer och uppdateringar i KTH Mac

KTH Self Service finns installerat i /Applications (/Program) på de Macar som hanteras av IT-avdelningen. 

Genom KTH Self Service tillhandahåller vi programvaror och verktyg som KTH har tillgång till, praktiska gratisprogram och egenproducerade applikationer. Vi kan även distribuera inställningsfiler och hjälpmedel via KTH Self Service. En av tankarna med KTH Self Service är att man som slutanvändare kan installera själv utan att behöva invänta media eller supporthjälp.

Man startar KTH Self Service genom att dubbelklicka på ikonen och får då upp ett s k kioskfönster, snarlikt Apples AppStore, med alla tillgängliga program och ett antal kategorier i vänstermarginalen.

KTH Self Service

För information om programvaran, klicka på ikonen. Vill du installera klicka på Install. Om knappen säger Reinstall, har du förmodligen redan installerat programmet.

programvaran hämtas och installeras omedelbart på din dator. Hur lång tid installationen tar varierar med storlek på programvaran och nätverket du är ansluten till. Detta anges tydligt för varje program.

Om du får problem med något i KTH Self Service, kontrollera att din nätverksuppkoppling fungerar korrekt. Nättillgång måste existera hela tiden för att portalen skall kunna utföra begärda funktioner.

Saknar du något program du vet eller tror borde finnas så hör av dig till it-support@kth.se . Det är möjligt att det existerar men är belagt med licensrestriktioner.