Till innehåll på sidan

Oracle Java SE 8 kräver licensiering  fr.o.m. 2019-01-01

Programspråket Java används på många datorer, både servrar och i undervisningen på KTH.
Oracle Java har gått från att vara kostnadsfri till att kosta pengar.
Här är information om vad som gäller och vad du behöver göra.

Vad är Java?

Java är ett objektorienterat programspråk som konstruerades av Sun Microsystems på 90-talet. Det är idag ett av de mest använda programspråken och används för allt från diskmaskiner till aktietradingsystem. På KTH används det på servrar, klientdatorer och i undervisningen.

Oracle byter licensieringsmodell

Oracle Java (tidigare Sun Java) är en av plattformarna som implementerar Java och används för utveckling och distribution av Java-program på klienter och servrar. Oracle Java har tidigare varit kostnadsfri, men Oracle har nu aviserat förändrade licensvillkor som innebär att Oracle Java kommer börja kosta pengar att använda för alla kommersiella aktörer. Enligt Oracles regler räknas endast privatpersoner och välgörenhetsorganisationer som ”icke-kommersiell verksamhet”. KTH räknas därmed som kommersiell verksamhet och ska debiteras vid användning fr. o. m. årsskiftet. 

För KTH blir konsekvensen ansenliga licenserkostnader om man fortsätter använda Oracles Java-implementation.

Rekommendation att byta Java-implementation

KTH kommer att gå över till likvärdiga men fria versioner av Java-implementationer, företrädesvis OpenJDK.

KTH:s datorarbetsplats (KTH Mac, KTH Ubuntu, KTH Windows)

Användare av datorer inom KTH:s datorarbetsplats (KTH Mac, KTH Ubuntu, KTH Windows) behöver inte göra något själva, dessa datorer sköts av KTH:s IT-avdelning och uppdateras automatiskt.

På serversidan strävar KTH efter att snarast gå över till OpenJDK. KTH:s datorarbetsplats (KTH Windows, KTH Mac, KTH Ubuntu) kommer också använda, eller använder redan, OpenJDK.

Egenadministrerad server eller dator

Har du en egenadministrerad dator eller server och inte har behov av att använda Oracle Java bör du avinstallera det för att undvika onödiga kostnader. Vi rekommenderar att man går över till en annan implementation, OpenJDK.

Om man behöver support för Oracle Java efter 2018-12-31

Den som fortfarande behöver support för Oracle Java efter 2018-12-31, vilket inkluderar säkerhetsuppdateringar och alla nya releaser, måste köpa en subscription (årlig avgift). Detta gäller alla hårdvaror/användare som kör Java Runtime Environment (JRE) eller Java Development Kit (JDK) verksamhetsrelaterat på KTH.

Använder jag Oracles Java?

Du kan lätt kontrollera om du använder Oracles Java-implementation.

Kolla med nedanstående metoder:. 

  • Mac: starta programmet Terminal  och skriv "java -version" följt av retur.
  • Ubuntu: starta programmet Terminal  och skriv "java -version" följt av retur.
  • Windows: öppna en kommandoprompt och skriv "java -version" följt av retur.

Om svaret är något I stil med 

  Java (TM) SE Runtime Environment…

så använder du Oracles Java och behöver agera.

Användare av datorer i KTH:s datorarbetsplats (KTH Windows, KTH Mac, KTH Ubuntu) behöver inte göra något, då dessa sköts av KTH.

Länkar till mer information

OpenJDK

openjdk.java.net (extern länk)

Nerladdning av OpenJDK (extern länk)

Om Java SE

Översikt av Oracle Java SE (extern länk)

Java och licensiering

"Java is still free" (extern länk)

Understanding Oracle JDK Releases in Transition (Java Magazine) (extern länk)

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-18