Till innehåll på sidan

Information om ditt KTH-konto

På denna sida finner du grundläggande information om KTH-konton.

Vad är ett KTH-konto?

Ditt KTH-konto är din identitet i KTH:s centrala användardatabas. KTH-kontot använder du för att få tillgång till de IT-tjänster och system som finns på KTH. Exempel på dessa system är: Personliga menyn, KTH:s centrala e-postsystem, Canvas, KTH:s trådlösa nätverk och administrativa stödsystem.

Ett KTH-konto skapas åt dig automatiskt, antingen efter att du blivit antagen på ett KTH-program eller en KTH-kurs, eller efter att du blivit officiellt registrerad som KTH-anställd.

Hur kvitterar jag ut mitt KTH-konto?

Ditt KTH-konto kan du kvittera ut hos din lokala IT-Support .

Du måste uppvisa giltiga id-handlingar  när du kvitterar ut KTH-konto.

Hur aktiverar jag mitt KTH-konto?

Om du får en tillfällig aktiveringkod måste du aktivera ditt KTH-konto .

Hur skaffar jag ett nytt lösenord till mitt KTH-konto?

Om du redan har användarnamn till ditt KTH-konto, men har tappat bort ditt lösenord, kontakta då din lokala IT-Support.
Om du vill byta ditt nuvarande lösenord gå till sidan Byt lösenord på ditt KTH-konto .

E-post kopplad till KTH-konto

Till varje KTH-konto skapas det en e-post brevlåda. Standardformat på e-postadressen är användarnamn@kth.se.
Du når brevlådan genom webbgränssnittet webmail.kth.se , eller via en e-post klient. Inställningarna för de vanligaste e-postklienterna kan du hitta på sidan E-post .
Man kan välja att inte använda sin brevlåda på KTH genom att vidarebefordra sin e-post till en annan e-postadress. Observera att KTH:s IT-Support inte besvarar frågor om e-postsystem utanför KTH.

Hur skapas KTH-konton?

KTH-konton skapas och genereras i den centrala användardatabasen baserat på information från två huvudkällor: studiedokumentationssystemet för studenter (Ladok) och personalregistret för anställda (HR+).
Manuellt skapande av konton görs endast i undantagsfall för personer med anknytning till KTH men som inte förväntas bli registrerade i varken Ladok eller HR+. Detta görs efter beställning från ansvarig på berörd avdelning/motsvarande.

Varför har jag fått just detta användarnamn?

Användarnamnet väljs av systemet för nya användare vid import från källsystemen. Systemet väljer ett oanvänt användarnamn på 2 till 8 tecken baserat på för- och/eller efternamnet. Finns det inga tillgängliga kombinationer kan ett löpnummer inkluderas i användarnamnet.

Kan jag byta KTH användarnamn?

Byte av användarnamn görs endast i undantagsfall, med anledning av att det är bara inte den centrala användardatabasen som påverkas. Andra system som har hämtat informationen från användardatabasen uppdateras inte automatiskt vilket kan leda till problem för dig som användare.
Undantag som det tas hänsyn till:

  • om användarnamnet är stötande (till exempel svordom på något språk)
  • om namnet som användarnamnet grundas på har ändrats
  • om användarnamnet bildats på grundval av felstavningar

Du som användare kan inte själv ändra användarnamn utan måste då kontakta din lokala IT-Support för hjälp.

Vad finns det för information om mig i användardatabasen?

Personuppgifter som finns i den gemensamma användardatabasen är framför allt ditt namn och personnummer. Personnumret används restriktivt, till exempel då du legitimerar dig för att få ett nytt lösenord. I övriga system används i stället KTH-ID som unik identifierare.
I användardatabasen finns även uppgifter om grupptillhörigheter, främst hämtat från Ladok (kurser och program) och personalregistret (institutioner och enheter), men även manuellt hanterade grupper förekommer. Dessa grupper ger de behörigheter som du tilldelas i olika system.

Vad är ett KTH-ID?

Ditt KTH-ID är en unik identifierare i den centrala användardatabasen, KTH-ID har införts för att slippa hanteringen av personnummer. Personnummer är olämpligt att använda eftersom: de inte får hanteras öppet, de kan ändras, en del personer saknar personnummer (till exempel utländska gäster).
Du som användare behöver inte komma ihåg ditt KTH-ID.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-04