Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nätverk och IT-säkerhet

Här kan du läsa om det som är viktigt gällande både fast nätverk samt trådlöst nätverk. Det finns även information om IT-säkerhet som exempelvis vad du behöver göra i fall du råkat ut för stöld/förlust av hårdvara.

Regler och riktlinjer

IT avdelningen verkar för en säker IT-miljö för anställda och studenter, med ett aktivt säkerhetsregelverk, ett aktivt IT-säkerhetsarbete och regler för upprätthållande av en sund IT-miljö.

Läs mer om de regler och föreskrifter som styr vår IT-miljö

Nätverk

Fast nätverk

För att aktivera ett existerande nätverksuttag som idag är avstängt kontakta it-support@kth.se .

Trådlöst nätverk

Det primära trådlösa nätverket som används på KTH är eduroam som är tillgängligt för studenter och anställda. Det finns även KTH Open för gäster.

Läs mer om hur du sätter upp ditt trådlösa nätverk

IT-säkerhet

IT-säkerhet är en av grundförutsättningarna för att användningen av IT ska fungera väl. KTH ser till att datorerna på Campus är säkra, både i den interna och externa miljön.

Läs mer om säkerheten för bla ditt operativsystem