Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Microsoft Azure Dev Tools för undervisning

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching sätter professionella utvecklingsverktyg, programvara och tjänster i händerna på lärare och studenter med låga abonnemangsalternativ från Microsoft.

Vilka får använda tjänsten

  • Alla anställda och studenter på KTH som har en tydlig STEM inriktning. Läs mer om Microsoft definition om STEM (learn.microsoft.com)
  • Anställda som följer kurser/program som faller inom STEM definitionen: "Any professional support staff whose primary responsibility is to maintain departmental labs are eligible to install Microsoft Azure Dev Tools for Teaching software onto their personal computers for evaluation purposes only. The license amendment defines “Staff” as “any personnel duly engaged by the qualified educational user to teach or instruct students and/or to conduct non-commercial research."

I vilka syften får programmet användas

Programvara som förvärvats via din Microsoft Azure Dev Tools för undervisning måste enbart användas för undervisning och icke kommersiella forskningsändamål. Det får inte användas i produktionssyfte. Dessutom kan lärare och studenter ladda ner programvaran för att installera på sina privatägda datorer.

Hjälp med tjänsten

KTH tillhandahåller inte hjälp eller support för tjänster eller portalen. Använd hjälp och support funktionen i portalen. Dina frågor skickas till Microsoft.

Logga in

Läs mer om att börja använda tjänsten

Du får endast ladda ner och installera mjukvaran:

Om syftet av användning är

Test

Undervisning

Produktion
Skarp användning

Administrativ
personal

Nej

Yes

Nej

Faculty/Staff

Yes

Yes

Nej

Students

Yes

Yes

Nej