Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Instruktioner för programvara

KTH tillhandahåller programvara för att möta anställdas och utbildningens behov för datorsalar, gemensamma och enskilda datorer.
Vi har inte applikationssupport, men kräver datormiljön specifika inställningar för att programvaran ska fungera så hittar man instruktioner för det här.

Instruktioner för programvara

KTH tillhandahåller programvara för anställda och studenter genom upphandling, inköp och distribution av program. Detta betyder att det finns många program inom många olika områden.

ITA tillhandahåller programmen med allt vad som krävs (licenser, inköp, installation), men har inte applikationssupport, dvs vi kan inte guida våra användare i hur man använder programmen.

Om programmen kräver anpassningar eller speciella inställningar för att fungera i KTH:s datormiljö så skriver vi det här.

Upptäcker du ett behov eller har en erfarenhet av hur programvaran ska ställas in för att fungera optimalt i KTH:s miljö så skicka gärna detta till it-support@kth.se  så kan vi lägga informationen här.