Till innehåll på sidan

Skolledning

ITM-skolans ledning består av en grupp om fem till sex personer, som träffas varannan vecka.

Skolchef

Vice skolchef och grundutbildningsansvarig

Forskarutbildningsansvarig

Chef för verksamhetsstödet

Fakultetsförnyelseansvarig

Kontakta skolledningsgruppen/dekangruppen

Du kan nå skolledningsgruppen via dekangrupp-itm@kth.se .

Skolledningesgruppen har möten tisdagar ojämna veckor, kl. 13:00 - 15:00 och du hittar mötesprotokoll från ledningsgruppen här .

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2022-04-21