Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anläggningstillgångar samt inventarier

Vad gäller?

Köper du maskiner/utrustning med ett anskaffningsvärde som uppgår till minst 25 000 kronor med Livslängd < 1 år ska denna ”utrustning” redovisas som anläggningstillgång. Övrig utrustning/datorer läggs upp som Inventarier, enligt regelverket.

Vad behöver jag som köpt in produkten göra?

Ekonomihandläggare kommer automatiskt att kategorisera inköpta produkter i samband med att fakturan anländer. De kommer därefter att skicka inventarielappar att fästa på den inköpta produkten. Så den som köpt in en produkt behöver inte själv agera i ett första läge.
Eventuellt kan man senare även bli kontaktad angående inventeringen som görs en gång per år av utsedda inventerieförrättare.

Kontakt vid frågor

Funktionsmail: akvariet@kth.se