Till innehåll på sidan

Stipendier och anslag

Stipendier och anslag på KTH

Stipendier och anslag på KTH

Stipendium från Stiftelsen Petersohns Minne

Beskrivning
Stipendierna är avsedda som stöd till grundforskning inom det aero- och hydrodynamiska området. Detta innefattar även kortare forskningsvistelse, deltagande i konferenser, symposier och kurser.

Vem kan ansöka?
Stipendiet delas i första hand ut som resestipendier till doktorander och postdoktorer samt forskar- assistenter alternativt biträdande lektorer inom det aero- och hydrodynamiska området.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är i oktober och ansökan görs elektroniskt via sidan  på KTH:s hemsida.

Kontakt vid frågor

Resestipendier ur KTH:s allmänna resestiftelser

Beskrivning
I de allmänna resestiftelserna ingår sex stiftelser (Björns, Danielsons, A o M Eriksons, Lindstrands, Signeuls och Styffes Stiftelse).

Vem kan ansöka?
Stipendium kan sökas av lärare, forskare och forskarstuderande vid KTH samt personal vid universitetsförvaltningen och bibliotek. Resans ändamål kan t ex vara en vetenskaplig konferens, en forskningsskola, en forskningsvistelse vid annat universitet eller dylikt.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är i februari och mars och ansökan görs elektroniskt via sidan  på KTH:s hemsida.

Kontakt vid frågor
stipendier@kth.se