Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stipendier och anslag

Stipendier och anslag på KTH

Stipendier och anslag på KTH

Stipendium från Stiftelsen Petersohns Minne

Beskrivning
Stipendierna är avsedda som stöd till grundforskning inom det aero- och hydrodynamiska området. Detta innefattar även kortare forskningsvistelse, deltagande i konferenser, symposier och kurser.

Vem kan ansöka?
Stipendiet delas i första hand ut som resestipendier till doktorander och postdoktorer samt forskar- assistenter alternativt biträdande lektorer inom det aero- och hydrodynamiska området.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är i oktober och ansökan görs elektroniskt via sidan  på KTH:s hemsida.

Kontakt vid frågor

Resestipendier ur KTH:s allmänna resestiftelser

Beskrivning
I de allmänna resestiftelserna ingår sex stiftelser (Björns, Danielsons, A o M Eriksons, Lindstrands, Signeuls och Styffes Stiftelse).

Vem kan ansöka?
Stipendium kan sökas av lärare, forskare och forskarstuderande vid KTH samt personal vid universitetsförvaltningen och bibliotek. Resans ändamål kan t ex vara en vetenskaplig konferens, en forskningsskola, en forskningsvistelse vid annat universitet eller dylikt.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är i februari och mars och ansökan görs elektroniskt via sidan  på KTH:s hemsida.

Kontakt vid frågor
stipendier@kth.se