Avtal

SCI-skolans interna hantering kring avtal

Processbeskrivning - avtal (pdf 148 kB)

Hitta alla våra blanketter och processbeskrivningar här

KTH juridiska avdelning

KTH:s juridiska avdelning upprättar, granskar och förhandlar avtal mellan KTH och företag, organisationer och myndigheter. Enligt KTHs delegationsordning ska alla avtal om forskningssamverkan granskas av Juridiska avdelningen. Juridiska avdelningen kontaktas bäst via epost avtal@kth.se

På länken nedan finner du utförlig information gällande vad man ska tänka på i upprättandet av ett avtal samt vilken information/underlag juridiska avdelningen behöver för en effektiv granskning.

Upprättandet av ett avtal - Att tänka på samt vad behöver du skicka in till Juridiska avdelningen  (Länk till KTH:s centrala internsidor)

KTH Research Office

KTH Research Office erbjuder stöd till KTH:s forskare bland annat vad gäller ansökan och projektadministration rörande forskningsfinansiering och forskningsprojekt. Det innebär att de ger information om finansieringsmöjligheter och forskningsfinansiärer, både nationellt och internationellt. De ger stöd i ansökningsarbetet, med särskilt fokus på forskare som skall koordinera EU- och andra samverkansprojekt. Research Office har också hand om den centrala hanteringen av forskningsplattformar, centra och SRA.

Avtal som skapats i samråd med Research Office ska ändå genomgå en juridisk granskning på den juridiska avdelningen.

För kontakt med Research Office se KTH Research Offices hemsida

Kom ihåg att koppla in Research Office och juridiska avdelningen så tidigt som möjligt i processen!