Fakta om SCI skolan

Antal professorer 2017

94 st professorer

4 st gästprofessorer

8 st adjungerade professorer

4 st affilierade professorer

Antal affilierad fakultet 2017

12 st affilierad fakultet

Antal anställda 2017

Heltidsekvivalenter = 612
Antal individer = 906

Omsättning

Cirka 900 miljoner per år.

Antal program - grundutbildning

Femåriga civilingenjörsutbildningarna farkostteknik och teknisk fysik, samt ettåriga öppen ingång som leder in i samtliga KTH:s civilingenjörsprogram. Kandidatprogrammet simuleringsteknik och virtuell design. Tio masterprogram med studenter såväl från KTH som från Sverige, Europa och resten av världen. Erasmus+-programmet Datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap samt Nordic Five Tech-programmet Marinteknik.

Antal program - forskarutbildning

Forskarutbildning inom sju doktorsprogram med sammanlagt åtta forskarutbildningsämnen.

Doktorsexamina under 2017

Under 2017 producerades 65 doktorsexamina (därav 16 kvinnor) samt 11 licentiatexamina (därav 3 kvinnor), vilket motsvarar cirka 20 % av KTH:s produktion av forskarexamina.

Doktorsprogram

Institutioner

Skolan har sex institutioner

Antal studenter totalt forskarutbildning 2017

Antal doktorander 283.

Forskning

Skolans forskningsaktivitet spänner från grundläggande matematik, fysik till mekanik och deras tillämpningar. Gemensamt för skolans forskning är att den vilar på en matematisk och naturvetenskaplig grund.

Mycket hög kvalitet av UKÄ

De fyra masterprogrammen tillämpad matematik och beräkningsmatematik, matematik, teknisk fysik och kärnenergiteknik bedömdes av Universitetskanslerämbetet, UKÄ 2013 ha mycket hög kvalitet.

Grundläggande ämnen för alla KTH:s civilingenjörsprogram

Skolan bedriver undervisning i grundläggande ämnen för alla KTH:s civilingenjörsprogram. Detta gäller framförallt grundutbildning i matematik, men även fysik och mekanik.

Pedagogik

CDIO-modellen, Peer instruction-pedagogiken används flitigt i undervisningen. Att kombinera peer instruction med massive open on-line courses (MOOC) enligt en modell från Uppsala universitet är en av flera intressanta utvecklingar inom e-lärande som vi kommer utveckla för att ytterligare förbättra studenternas förståelse och möjligheter inom utbildningen.