Docentkommitté SCI

Enligt fakultetsrådets riktlinjer för antagning som docent (riktlinje nr 4/2014) svarar en docentkommitté vid skolan för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun.

Ordförande (tillika ledamot)

Vice ordförande

Lärarrepresentanter

Fakultetsrådets riktlinjer för antagning som docent

Om ansökningsförfarandet och prövningen av ansökan - på KTH:s övergripande intranät

Specifikt för Skolan för teknikvetenskap

Vice skolchef är normalt ordförande och tillika ledamot i nämnden utöver de två lärarrepresentanterna. De två lärarrepresentanterna för varje enskilt ärende väljs bland docentkommitténs ledamöter samt att varje ledamot kan fungera som ordförande i docentkommittén.

Bakgrund

Ledamöterna ingår i docentkommittén till och med 31 december 2019.

Till senaste beslutet