SSG - Samverkansgruppen SCI

Samverkansgruppen (SSG) består av företrädare för de fackliga arbetstagarorganisationerna ST och Saco på KTH samt arbetsgivarrepresentanter. Frågor som behandlas i SSG är till exempel anställningsärenden, ombyggnationer och arbetsmiljöfrågor.

Arbetsgivarrepresentanter

Fackliga representanter

Huvudskyddsombud