Nätverk för kvinnliga akademiker Q-SCI

Carlota Canalis Gomez och Linda Lundström är ansvariga för SCI skolans nätverk för kvinnliga akademiker, Q-SCI, under perioden 2017-07-01 - 2021-06-30.

Ansvariga för Nätverk för kvinnliga akademiker Q-SCI

Linda Lundström och Carlota Canalias är ansvariga för att leda Nätverk för kvinnliga akademiker Q-SCI. De båda båda arbetar som docenter vid Institutionen för tillämpad fysik på AlbaNova. De är i nära anslutning till KTH Equality Office och vice vd för jämställdhet och värderingar, Anna Wahl, genom Carlotas deltagande i KTH GOFL-arbetsgruppen (Genus och Förändring i Ledning).

Nätverkets syfte och aktiviteter

Nätverkets syfte är att:
- Skapa ett forum där skolans kvinnliga akademiker kan träffas
- Bidra till att uppfylla målen i KTH:s jämställdhetspolicy
I uppdraget ingår att, cirka fem gånger per år, ordna möten för skolans kvinnliga anställda inom forskning och undervisning.
Nätverket organiserar luncher och seminarier för att öka förståelsen och medvetenheten för jämställdhet. Syftet är att ge support och skapa nya kontakter för medlemmarna i Q-SCI-nätverket. Vidare är ambitionen att anpassa verksamheten på SCI-skolan efter KTH:s integrationsplan för jämställdhet.

Minnesanteckningar

Ladda ner minnesanteckningarna från dokumentarkivet