Beslut om Fastställande av röstlängd – val till fakultetsrådet på KTH

Publicerad 2019-03-11

Ett nytt fakultetsråd för perioden juli 2019-juni 2023, inklusive dekanus och prodekanus, ska utses i april 2019 genom val bland KTH:s lärare.

Här publiceras nu rektors beslut om fastställande av röstlängd för val av ledamöter som representerar lärare och forskare i fakultetsrådet. Beslutet anslås på varje skola (inkl GVS).

V-2019-0184 Beslut Fastställande av röstlängd fakuletsrådet.pdf (pdf 1,2 MB)

Innehållsansvarig:Sofia Nyström
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2019-03-11