Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

"Det finns en kraft i det kollegiala"

Kvinna står på en balkong
Malin Åkermo, Foto: Marta Marko-Tisch
Publicerad 2024-04-09

Malin Åkermo är vice ordförande i SCI:s nybildade fakultetsnämd. Vi har frågat henne om varför hon sökte sig till nämnden, och vilka frågor hon kommer driva.

Varför valde du att ställa upp i valet för fakultetsnämnden?

- Med erfarenhet från flera roller inom Institutionen för Teknisk Mekanik och på KTH i stort har jag sett och upplevt saker jag önskar förbättra. Fakultetsnämnden erbjuder en unik möjlighet att påverka och lyfta fram fakultetens perspektiv. Min nyfikenhet väcktes även av frågan om detta bara är en organisatorisk förändring eller om det verkligen finns möjligheter att skapa dialog och förändra lärarnas arbetssituation. Det är inte enkelt, men jag har nu sett att det finns en kraft i det kollegiala.

Hur har nämnden jobbat hittills?

- Vi har haft månatliga möten, och har även varit på internat med skolledningen, där vi fokuserat på ekonomisk balans och dess betydelse från ett forsknings- och utbildningsperspektiv. Vi får mycket stöd från nämndkansliet på skolan och förbereder varje nämndsmöte noggrant. Vi lärarrepresentanter formulerar vår vision och de frågor vi vill driva, vilka vi sedan lyfter på nämndmöten.

- Nämnden finns även representerad vid SCI-skolans fakultetsfrukostar, en plattform som erbjuder möjlighet att ställa frågor och engagera sig direkt. Jag vill uppmana fler att ta tillfället att delta i dialogen med oss.

Pratar ni med andra skolors nämnder?

- Det finns en kontinuerlig dialog mellan skolornas nämnder genom dekanus Sofia Ritzens initiativ till möten för vice ordföranden och lärarrepresentanter från KTHs styrelse. Vice-ordförandena organiserar även egna lunchmöten för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma mål.

Vad har ni på agendan just nu?

- Hittills har besluten främst varit enkla, med fokus på att delegera arbetsuppgifter. Vi har även lyft viktiga diskussionspunkter för lärarnas arbetsmiljö, inklusive behovet för transparens i fördelning av fakultetsmedel och vikten av ett bra forskningsnära stöd. Dessa punkter kommer vi att presentera vid sammankomster med skolans fakultet senare under våren.

Vem är du och vad gör du när du inte sitter i nämnden?

- Jag är professor i lättkonstruktioner och jobbar med fiberkompositmaterial, dess tillverkningsprocesser och applikationer, genom både simuleringar och experiment. Flera av mina forskningsfrågor har koppling till flygindustrin, men jag tittar även på områden som cirkuläret och återvinning i relation till materialsystemen.

Berättat för: Marta Marko-Tisch

Fakta om fakultetsnämderna

Fakultetsnämnderna är skolornas organ för kollegialt inflytande och beslutsfattande. Vid varje skola ska det finnas en fakultetsnämnd som består av skolchef som är ordförande, sex lärarledamöter varav en är vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter.

Läs mer om fakultetsnämdernas uppdrag

Fakultesnämnd SCI