Information om omorganiseringen på SCI

Publicerad 2018-10-31

Översikt av processen kring omorganiseringen av Institutionerna för Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik under hösten 2018

27 sep Skolans samverkansgrupp enades vid sitt möte att lyfta frågan om det fortsatta omorganisationsarbetet till centrala samverkansgruppen.
11 okt Centrala samverkansgruppen bestämde vid sitt möte att bjuda in skolchef.
25 okt Skolchef deltog vid centrala samverkansgruppens möte.
30 okt Skolchef informerade ledningsgruppen om status på omorganiseringen.
18 dec Centrala samverkansgruppen bjuds in till skolans SSG-möte för uppföljning.

Skolchef deltog vid centrala samverkansgruppens möte 25 oktober. Samverkan med centrala samverkansgruppen resulterade i att det fortsatta omorganisationsarbetet sker etappvis för att förankra och kommunicera processen bättre och i riktning mot en gemensam institution. Den centrala samverkansgruppen bjuds in till skolans SSG-möte den 18 december för uppföljning. Dessutom enades skolchef och centrala samverkansgruppen att:

  • Implementeringsgruppen ska kontinuerligt förankra och kommunicera sitt arbete. Skolchef kommer att förtydliga detta för gruppen.
  • Implementeringsgruppen ska utökas med en person utanför skolan (Anders Johansson, rektors särskilde rådgivare). Erik Edstam (skyddsombud) samt Anna Burvall (representant för AO) sitter både i SSG och i implementeringsgruppen. Erik Edstam sitter dessutom som facklig representant i CSG Skyddsombud och representant för AO har blivit utsedda av AO.
  • Skolchef ska ge implementeringsgruppen förtydligad och ökad mandat. Detta innebär exempelvis att delningen av MWL inte blir av. Implementeringsgruppen kommer att få till uppgift att arbeta fram en lämplig placering av MWL i den nya organisationen. Skolchef återkommer under nästa ledningsgruppsmöte SCI med mer detaljer.

Dessutom enades skolchef och centrala samverkansgruppen att kommunikationen av ovanstående punkter kommer att ske vid nästa ledningsgruppsmöte vid skolan för teknikvetenskap den 30 oktober. Skolchef undersöker med skolans och det gemensamma verksamhetsstödet hur och i vilken ordning de olika etapperna bäst ska ske. Skolchef återkommer under nästa ledningsgruppsmöte SCI med mer detaljer. Redan nu är det klart att budgeten, utbildning, forskning mm (mao verksamhetsplanering) för nästa år (2019) sker med utgångspunkt från de tre institutionerna separat oberoende av att omorganisationen fortsätter etappvis. Berörda prefekter och proprefekter kommer att få förlängt mandat (eventuellt med vissa justeringar pga andra åtaganden).

Sammanfattningar av implementeringsgruppens möten

Läs skolchefens presentation om den fortsatta processen

Innehållsansvarig:Sofia Nyström
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2018-10-31