Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljoner till matematikforskning

bild på KTH:s campus
Under åren 2014–2029 är tanken att KAW ska anslå 650 miljoner kronor till svensk matematisk forskning.
Publicerad 2024-04-09

Tre av anslagen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram går till KTH. En forskare vid KTH får medel för att rekrytera en utländsk forskare till en postdoktoral tjänst i Sverige. De andra anslagen finansierar två gästprofessorer vid KTH. Totalt omfattar matematikprogrammet 29 miljoner kronor i anslag som 18 forskare får dela på.

Matematikprogrammet är en långsiktig satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Under åren 2014–2029 är tanken att 650 miljoner kronor ska anslås till svensk matematisk forskning.

Danijela Damjanovic, lektor vid institutionen för matematik på KTH, får anslag för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst.

När det finns en process som utvecklas över tiden – som exempelvis sjukdomsspridning, väder, eller planetrörelser - är det potentiellt möjligt att skapa en matematisk modell av den. Huvudaspekten i det föreslagna projektet är att utföra kvalitativa studier av dynamiska system, genom att skifta fokus till systemets symmetrier. Symmetrier är grundläggande för vår förståelse av naturen och förekommer i hela vetenskapen. Inom projektet planeras en omfattande studie av kaotiska dynamiska system med många symmetrier.

Två gästprofessorer till KTH

Steffen Rohde, som är professor vid University of Washington i USA, kommer att vara gästprofessor vid Institutionen för matematik, KTH. Forskningsområdet stokastisk konform geometri studerar tvådimensionella geometriska strukturer. Gemensamt för sådana system är att enkla mikroskopiska regler ger upphov till storskaliga fraktala mönster, en geometri som upprepas i olika skalor trots den underliggande slumpen. Nyligen har många av de slumpmässiga fraktalerna visat sig ha motsvarigheter i deterministiska miljöer utan påverkan av slumpmässighet. Huvudsyftet med projektet är att studera både slumpmässiga och deterministiska modeller med målet att belysa och förstå de likheterna mellan dessa ytligt mycket olika områden.

Den andra gästprofessorn är Jonathan Breuer, professor vid Hebrew University of Jerusalem, Israel. Syftet med hans projekt är att undersöka några aspekter av kopplingarna mellan slumpmatristeorin och kvantfysikens Schrödingeroperatorer. I olika komplexa system inom matematiken och fysiken går det att hitta gemensamma mönster. För att göra det används bland annat teorin för slumpmatriser. Schrödingeroperatorerna är av central betydelse för matematiska beräkningar av kvantsystemens dynamik och spektra. Att dessa två skilda områden överhuvudtaget kan vara kopplade till varandra tyder på att där finns egenskaper att upptäcka som är universella.

Text: Therese Elmgren