Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny ledningsstruktur för ökad transparens och hållbarhet vid SCI skolans institutioner

gruppfoto på SCI-skolans ledning
SCI-skolans ledningsgrupp har börjat höstterminen med en kickoff, Bild: Marta Marko-Tisch
Publicerad 2023-09-27

Efter noggrann planering och månader av förberedelser har ledningsstrukturen vid SCI-skolans institutioner genomgått en betydande omstrukturering. Syftet var att skapa en mer transparent och hållbar arbetsmiljö och samtidigt klargöra roller och ansvarsområden för ledarskapsfunktionerna.

Skolchef Sandra Di Rocco berättar om bakgrunden och de fördelar som den nya ledningsstrukturen medför.

- Bakgrunden till beslutet att införa en ny ledningsstruktur härstammar från behovet av att tydliggöra och göra ansvarsområden inom institutionsledningar mer transparenta. Mer specifikt syftade omstruktureringen till att konsolidera roller inom områden som arbetsmiljö, fakultetsutveckling, forskningsutveckling, kursutveckling, impact och infrastruktur.

- Omstruktureringen erbjuder flera fördelar och möjliggör att särskilt fokus kan läggas på de ovannämnda områdena, vilket förbättrar expertis och resultat. Dessutom främjar det ökad transparens och ansvarstagande genom att tydligt definiera roller och ansvarsområden, vilket i sin tur förbättrar kommunikationen och underlättar konfliktlösningen.

Tre viceprefekter vid varje institution

Den nya ledningstrukturen

Ledningstrukturen vid SCI-skolans institutioner:

  • Prefekt
  • Viceprefekt med särskilt ansvar för fakultetsförnyelse
  • Proprefekt och viceprefekt med särskilt ansvar för forskning, infrastruktur och forskarutbildningskurser
  • Viceprefekt med särskilt ansvar för grundutbildning

Den nya ledningsstrukturen introducerar tre viceprefekter på varje institution med ett särskilt ansvarsområde var. Detta kommer att skapa en struktur som återspeglar skolledningens organisation.

- Uppdelningen av viceprefekternas ansvarsområden i tre distinkta områden: utbildning, forskning och fakultetsförnyelse var avgörande eftersom dessa områden representerar de grundläggande komponenterna i den akademiska arbetsmiljön. Medan prefekten övervakar den övergripande utvecklingen av institutionen, är det av flera skäl viktigt att ha tydliga och specialiserade ansvarsområden för de viceprefekterna:

1. Det ger möjlighet att på ett strukturerat och organiserat sätt kunna hantera viktiga aspekter av den akademiska miljön. Varje viceprefekt kan fokusera på sitt specifika område, vilket säkerställer djupgående expertis och dedikerad uppmärksamhet på fakultetens och studenternas behov inom det området.

2. Det skapar tydliga referenspunkter för fakultetsmedlemmarna. När ansvarsområdena är väl definierade vet fakultetsmedlemmarna exakt vem de ska vända sig till för att få stöd, vägledning eller hjälp inom sina specifika problemområden. Denna tydlighet effektiviserar kommunikationen och förbättrar den övergripande upplevelsen för fakulteten.

Att hitta rätt kandidater

Processen för att välja ut de nya viceprefekterna delegerades helt till respektive prefekt, med en stark betoning på att uppmuntra öppenhet och kollegialitet under hela processen.

- Varje institution fick fria händer att välja sitt eget tillvägagångssätt baserat på institutionens unika arbetsmiljö, kultur och förväntningar. På så sätt kunde institutioner skräddarsy urvalsprocessen efter sina specifika behov och värderingar, och säkerställa att de nya viceprefekterna låg i linje med avdelningens mål.

Nytillträdda viceprefekter vid SCI skolans institutioner

De nya viceprefekterna vid Institutionen för Teknisk mekanik kommer att utses under hösten. 

Några tankar från de nya viceprefekterna

I september samlades skolans nya ledning vid ett kickoff-evenemang för att inleda sitt samarbete, planera för framtiden, lära känna och inspireras av varandra. Ulrich Vogt , viceprefekt med särskilt ansvar för grundutbildning vid Institutionen för Tillämpad fysik, Josefin Larsson , proprefekt och viceprefekt med särskilt ansvar för forskning, infrastruktur och forskarutbildningskurser vid Institutionen för Fysik och Anna-Karin Tornberg , proprefekt och viceprefekt med särskilt ansvar för fakultetsförnyelse vid Institutionen för Matematik har delat med sig av sina tankar om sina nya roller.

Hur känns det att ha blivit utsedd till viceprefekt?

Ulrich: Jag känner mig hedrad över att få möjligheten att bidra till institutionen och skolan på detta sätt. Det är en spännande och utmanande roll som jag ser fram emot att utforska.

Josefin: Jag har redan varit viceprefekt i några år, men det är så klart trevligt att få fortsatt förtroende.

Anna-Karin: Det känns roligt att jag har blivit betrodd med ett viktigt uppdrag. 

Hur ser du på ditt nya uppdrag?

Ulrich: Jag var institutionens studierektor innan och mitt nya uppdrag ger mig en möjlighet att arbeta närmare prefekten och de andra medlemmarna i prefektgruppen. Jag ser det som min uppgift att bidra till att implementera institutionens och skolans visioner och strategier med undervisningen som utgångspunkt.

Josefin: Som rollerna har definierats om har jag nu nya ansvarsområden inom forskning, infrastruktur och impact. De ska bli intressant att sätta mig in i de nya delarna.

Anna-Karin: Fakulteten är det viktigaste KTH har, det är vår excellenta fakultet som gör att vi kan klara av våra uppdrag inom undervisning och forskning. Att arbeta med rekrytering och också karriärutveckling för befintlig personal är därför mycket viktigt. Sedan 2018 har vi på matematikinstitutionen anställt 20 nya lärare, varav 8 kvinnor (40%) och vår rekrytering har också varit mycket internationell. Detta händer inte av sig självt, och vi måste fortsätta att vara mycket aktiva i våra rekryteringsprocesser. 

Vad tog du med dig från kick-offen i början av september?

Ulrich: Jag tog med mig en känsla av gemenskap och en bättre förståelse för skolans utmaningar. Det var också en möjlighet att diskutera med de andra nya viceprefekterna och viceskolchef för utbildningen. Jag ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi kan utveckla framtidens undervisning på skolan. 

Josefin: Att det är många förändringar på gång på KTH just nu. Det ska bli intressant att se var allting landar.

Anna-Karin: Att tuffa tider stundar. Det vore dock förödande om vi inte kan fortsätta vårt rekryteringsarbete då matematikinstitutionen lider av underbemanning, speciellt inom vissa delar. 

Förutom din nya roll, vad ägnar du dig mer åt?

Ulrich: Jag leder en forskargrupp som jobbar med utvecklingen av nya metoder för röntgenmikroskopi och röntgenoptik. Vi är användare av AlbaNovas Nanolab och genomföra experiment på olika synchrotronljuskällor som MAX IV i Lund och Petra III i Hamburg. Som lärare undervisar jag en kurs i just röntgenfysik och jag är ansvarig för en stor labbkurs i experimentell fysik.

Josefin: Forskning och undervisning i astrofysik. Dessutom vikarierar jag för närvarande som PA för doktorsprogrammet i Fysik.

Anna-Karin: Forskning och undervsining, ett större externt uppdrag är att jag är ledamot i NT-rådet på VR.