Ny mekanikorganisation ska stärka verksamheten

Leif Kari, skolchef vid SCI-skolan, i Odqvistlaboratoriet. Foto: Sofia Nyström
Publicerad 2018-09-27

SCI-skolans mekanikverksamhet beståendes av institutionerna Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik ska omorganiseras till en gemensam institution enligt skolchefbeslut.

Interna och externa utvärderingar som till exempel Research Assessment Exercise och Education Assessment Exercise har genom åren genererat resultat som indikerat att mekanikverksamheten på SCI-skolan håller hög kvalitet gällande utbildning och forskning. Eftersom utvärderingarna även pekat på att det finns förbättringspotential särskilt när det kommer till de ologiska organisatoriska splittringarna mellan ämnesområdena, har skolchef under våren arbetat fram ett underlag för en omorganisering av mekanikverksamheten. Till sin hjälp har han haft en rådgivande arbetsgrupp som fungerat som ett bollplank.

En institution

Beslutet innebär att de nuvarande tre institutionerna ska omorganiseras till en institution med det föreslagna namnet, Odqvistlaboratoriet för teknisk mekanik, som i sin tur ska bestå av de tre avdelningarna farkostmekanik, solidmekanik och strömningsmekanik.
– Jag har stött och blött olika lösningar mot arbetsgruppen och slutligen kommit fram till att en institution inom mekanikverksamheten kommer att främja samarbetet mellan ämnesområdena och på lång sikt stärka verksamheten, säger Leif Kari, skolchef vid SCI-skolan.

Styrning av Odqvistlaboratoriet och fakultetsförnyelse

Konkreta förslag på hur styrningen och finansieringen av Odqvistlaboratoriet kan komma att se ut samt hur fakultetsförnyelse kan komma till stånd genom aktivt arbete för föryngring och könsbalans kommer att tas fram.
– Med den nya organisationsstrukturen blir det lättare att vidta förbättringsåtgärder som ska bidra till konkurrenskraftig utbildning och forskning, säger Leif Kari.

Text: Sofia Nyström

Omorganiseringen

Dokument
Fler detaljer finns att läsa i beslutet S-2018-09-25
Till SCI:s interna dokumentarkiv

Organisationsträd Odqvistlaboratoriet för teknisk mekanik.

Sammanfattning

  • Den nya institutionen som ska implementeras 1 januari 2019 innebär att institutionerna Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik ska omorganiseras till en gemensam institution med det föreslagna namnet Odqvistlaboratoriet för teknisk mekanik.
  • Den nya institutionen ska bestå av tre avdelningar: farkostmekanik, solidmekanik och strömningsmekanik.
  • Ledningen på institutionsnivå ska bestå av en prefekt och två proprefekter.
  • En arbetsgrupp med uppgiften att ta fram en plan för implementeringen under hösten 2018 har tillsats.

Avdelningsstruktur för Odqvistlaboratoriet för teknisk mekanik

Ny avdelningsstruktur

Baserat på existerande institutioner/avdelningar/enheter/ämnen
Farkostmekanik SDB-avdelningen (fordonsdynamik, spårfordon och fordonsaerodynamik) samt SDC-avdelningen (flygteknik, marina system och rymdteknik) vid farkost och flyg
Solidmekanik Institutionen för hållfasthetslära, enheten lättkonstruktioner inom SDC-avdelningen på farkost och flyg, biosolidmekanik på institutionen för mekanik samt enheten strukturakustik inom SDA-avdelningen (MWL) på farkost och flyg
Strömningsmekanik Institutionen för mekanik (förutom biosolidmekanik) samt enheten strömningsakustik inom nuvarande SDA-avdelningen (MWL) inom farkost och flyg
Innehållsansvarig:Sofia Nyström
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2018-09-27