Ny tillförordnad prefekt och proprefekt vid Mekanik

Publicerad 2019-03-28

Lanie Gutierrez farewik avslutar sitt uppdrag som prefekt vid Institutionen för Mekanik 2019-03-31 för att bli tillförordnad 1:a vice skolchef.

Anders Dahlkild utses därför till tillförordnad prefekt vid institutionen för mekanik under perioden 2019-04-01 --2019-06-30. Nicholas Apazidis utses till tillförordnad proprefekt för under samma period.

Läs mer detaljer i skolchefsbeslutet
S-2019-0538_Tillförordnad prefekt_proprefekt.pdf (pdf 221 kB)

Läs mer om tillförordnade skolchefen och 1:a och andra vice skolchef

Innehållsansvarig:Sofia Nyström
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2019-03-28