Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SCI:forskare beviljas miljoner från Vetenskapsrådet

Publicerad 2023-11-16

Vetenskapsrådet (VR) meddelade nyligen vilka forskare i Sverige som får projektbidrag inom natur- och teknikvetenskap. Totalt 18 forskare från Skolan för teknikvetenskap har fått pengar från Vetenskapsrådets utlysning över åren 2023-2027. Sammanlagt 70 miljoner har gått till projekt inom alltifrån linjär algebra och partikelfysik till fotonik.

Här är de forskare som beviljats anslag.

Joakim Andén-Pantera  Projekttitel: Inlärda modeller för molekylär rekonstruktion i kryoelektronmikroskopi 4,000,000 kr

Sandhya Choubey  Projekttitel: Synergistisk bestämning av neutrinoscillationsparametrar 3,900,000 kr.

Danijela Damjanovic  Projekttitel: Dynamiska system med många symmetrier och mild kaos: lokal och global klassificering 3,632,000 kr.

Jun Gao  Projekttitel: Rörlighetsgränser i fotoniska mosaikgitter 4,000,000 kr.

David B Haviland  Projekttitel: Kinetisk Induktans och Elektromekanisk Kopling 3,940,000 kr.  

Berk Hess  Projekttitel: Grundläggande förståelse av vätningsdynamiken 4,264,000 kr.

Elias Jarlebring  Projekttitel: Numerisk linjär algebra för matrisfunktioner 4,000,000 kr.

Katharina Jochemko  Projekttitel: Ehrhartteori – baser, transformationer, olikheter 3,632,000 kr.

Artem Kulachenko  Projekttitel: Parallel flerskalig mikromekanisk modellering av fibernätverk 5,200,000 kr.

Edwin Langmann  Projekttitel: Coleman korrespondens och icke-stationära Ruijsenaars funktion 3,632,000 kr.

Erik Lindgren  Projekttitel: Funktionalolikheter och icke-lokala ekvationer 3,632,000 kr. 

Fredik Lundell  Projekttitel: Datadriven modellering av nanofibrillers dynamik i strömmande system 3,800,000 kr.

Linda Lundström  Projekttitel:Förbättrad närsynthetsbehandling hos barn genom mätning av perifer bildkvalitet 3,820,000 kr.

Saulius Marcinkevicius  Projekttitel:Utforskning av effektivitetsgränser för röda GaN mikrolysdioder 2,940,000 kr.

Pierre Nyquist  Projekttitel: Utforskande av hög-dimensionella energilandskap: Asymptotik för inlärningsalgoritmer och interagerande partikelsystem inom data science 3,800,000 kr.

Valdas Pasiskevicius  Projekttitel: Avancerade ickelinjära fotoniska källor 3,935,000 kr.  

Anna-Karin Tornberg  Projekttitel: Breddning av tillämpbarheten hos integralekvationsmetoder: funktionsutvidgning och tidsberoende domäner i 3D 4,452,000 kr.

Vaishali Adya  Projekttitel: Generering och detektering av icke-degenererad kontinuerlig variabel entanglement vid telekomvåglängder (VR starting grant) 4,000,000 kr.

Val Zwiller  Prokekttitel: Kvant Avbildning 3,680,000 kr.

Lista över beviljade bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023